INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZÉSI STRATÉGIA

Egyeztetési anyag – 2023.07.09.
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Kunhegyes Város Településfejlesztési Koncepciója
Örökségvédelmi hatástanulmány

 

Terviratok Térképjegyzék
Főépítészi feljegyzés
ITS feljegyzés elfogadása
Területfelhasználási vizsgálat I. (közigazgatási terület) TF – 1
Területfelhasználási vizsgálat II. (belterület) TF – 2
Táj- és természeti adottságok vizsgálata, külterület TJ – 1
Zöldfelületi rendszer vizsgálata TJ – 2
Közlekedési vizsgálat I (közigazgatási terület) K – 1
Közlekedési vizsgálat II (belterület) K – 2
Víziközművek – ivóvíz ellátás VK – 01
Víziközművek – szennyvíz elvezetés VK – 02
Víziközművek – vízgazdálkodás VK – 03
Villamos energia ellátás VE - 1
Önkormányzati tulajdonok OT – 1
Önkormányzati tulajdonok II (belterület) OT – 2
Értéktérkép (közigazgatási terület) ET – 1
Értéktérkép II ( belterület) ET - 2
Probléma térkép (közigazgatási terület) P – 1
Probléma térkép II. (belterület) P – 2
Intézmények (belterület) I - 1

 

Képviselő – testületi határozat

172-2023 (VIII.24) Képviselő – testületi határozat

Tervezői válasz - a 172-2023 (VIII.24) Képviselő – testületi határozat melléklete