Testületi ülés
Dtum: Augusztus 01, cstrtk, 14:53:30
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2019. augusztus 06-án (kedden) délután 15:00 órai

kezdettel tartja soron kívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D  Elõterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetérõl szóló tájékoztató elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti tancukrászda és vendéglátó egységre vonatkozó vagyonkezelési szerzõdés megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Mikro-térségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi Központ részére a 2019/2020. tanévre (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-vel a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvizek begyûjtése és a kijelölt átadási helyen történõ átadása tárgyában kötött közszolgáltatási szerzõdésrõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képezõ közterület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Sárközi Erzsébet egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Széchenyi sgt. 5-7.2. lph. fsz. 1.) munkahelyteremtõ vállalkozáshoz ingatlan bérleti szerzõdés módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról 40 fõs, 2019. július 1. – 2019. augusztus 18. idõszakban megvalósuló, diákmunka pályázathoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés Kunhegyes város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Tiszaburai út aszfaltozása 250 m hosszan” címû, beruházás megvalósításhoz szükséges engedélyes és kiviteli terv (együttesen: tervdokumentáció) elkészítéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Mihály napi sokadalom rendezvényen megtartandó fõzõverseny zsûrizéssel járó feladatainak ellátásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Mihály napi Sokadalom rendezvényen történõ térzene szolgáltatás biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Mihály napi Sokadalom rendezvényen fellépõ Kovács Kati elõadómûvész megbízásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Mihály napi rendezvény fõfellépõje és a fellépéshez szükséges színpadtechnika biztosítására vonatkozó ajánlatok bírálatáról szóló 60/2019.(III.26.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha óvodavezetõi (magasabb vezetõ) pályázat – szakmai véleményezõ bizottság létrehozására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés az Adatvédelmi és információbiztonsági feladatok ellátásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester

  Elõterjesztés 2019. évi Államalapítási Ünnep és Ünnepi Képviselõ-testületi ülés keretében megrendezésre kerülõ hangverseny szolgáltatásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester

  Javaslat idõszerû feladatok megoldására

   A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=985