Testületi ülés
Dtum: Mjus 24, pntek, 20:38:25
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2019. május 28-án (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Javaslat a 2018. évi költségvetésrõl szóló 5/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. évi egyszerûsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítõ mellékletének elfogadása (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter kuratóriumi elnök
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 2019. évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további fénydekorációs elem megvásárlása tárgyában (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés Kunhegyes Város településrendezési tervének megalapozó vizsgálatáról és településfejlesztési koncepciójáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Pedagógusnap tiszteletére megrendezésre kerülõ állófogadás ajánlatainak elbírálásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326 hrsz.) alatti terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha óvodai intézményében a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ tagintézmény tervezett nyári mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Beszámoló az önkormányzat 2018. évi belsõ ellenõrzési tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Elõterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés CLJ-141 rendszámú, IFA típusú, tartalék tûzoltó fecskendõ felajánlása más, közfeladatot ellátó szervezet részére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=979