Testületi ülés
Dtum: Mrcius 22, pntek, 10:28:39
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2019. március 26-án (kedden) délután 15:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk 

  Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Teleki Zoltán r. alezredes, Karcag város rendõrkapitánya
  Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Molnár Zoltán tûzoltóparancsnok
  Elõterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 2019. évi szezonra vonatkozó belépõjegyárairól (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a „Magyarország 2018. évi központi költségvetésérõl szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsõdei fejlesztési program„címû felhívás keretein belül Kunhegyes Város Bölcsõde épületének felújítása és bõvítése címû projekthez kapcsolódó 43/2019. (III.12.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ 1527. és 1528/1. hrsz. sz. alatti ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési terve elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes város 2019. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez szervezõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=967