Testületi ülés
Dtum: December 18, kedd, 10:37:20
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2018. december 20-án (csütörtökön) délután 15:00órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól, helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítására (írásbeli) Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2019. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc aljegyzõ
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2019. évi belsõ ellenõrzési ütemtervére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc aljegyzõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város 2019. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2019. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2018. december 1 – 2019. február 28. idõszakra vonatkozó pályázathoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére adomány nyújtásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés új településrendezési terv elkészítésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Szivárvány utca 32. (3393 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" címû, 1826339800 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 77/2018 (VI.24.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826339800 - Külterületi helyi közutak fejlesztése Kunhegyesen címû projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához és az eljárás megindításához valamint a Közbeszerzési Terv módosítása (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum Keretében”címû pályázat kapcsán hozott 206/2017 (IX.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez valamint a megvalósításához szükséges pénzügyi vezetõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I." címû, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 251/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges mûszaki ellenõr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a  „Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" címû, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számú pályázat kapcsán hozott 252/2017 (XI.21.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez és a megvalósításhoz szükséges mûszaki ellenõr kiválasztáshoz valamint a 237/2018 (XI.29.) Kt. határozat módosításához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=946