Testületi ülés
Dtum: Februr 10, pntek, 10:30:17
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2017. február 14-én (kedden) délután 15:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D

Bejelentések
Kérdések, interpellációk 

  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselõtestület valamennyi munkabizottsága, érdekképviseleti szervek
  Elõterjesztés a 2016. évi költségvetésrõl szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselõtestület valamennyi munkabizottsága
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés a „Kunhegyes Szabadság téri meglévõ játszópark bõvítése, dínó- ösvény kialakítása” kivitelezési munkához Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a „Kunhegyes Szabadság téri meglévõ játszópark bõvítése, dínó- ösvény kialakítása” közbeszerzési eljárásban Ajánlattevõk meghívásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 2017/2018-as tanévben az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Dr. Pénzes Tímea jegyzõ
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes város 2016. évi II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” címû pályázathoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés Szabó Imre Csaba 8053 Bodajk, Körtefa u. 8. szám alatti lakos kérelme az Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozóan (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Piac utca 8/4. szám (431. hrsz) alatt nyilvántartott 4. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés szociális bérlakások felújítására beérkezett kérelmek bírálatáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari szolgáltatás megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezéseire vonatkozó karbantartási szerzõdés megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztatás a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévben végzett tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság elnöke
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=824