Testületi ülés
Dátum: Június 17, péntek, 23:22:48
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2016. június 21-én (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron következő ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

 

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk

  Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2005. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Zádor utca (Kossuth u. – Wesselényi u. közötti útszakasza) forgalmi rendjének megváltoztatásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi munkatervének megállapítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Javaslat a 2016. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségvetés-tervezetére (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 azonosító számú felhívásra „Fogorvosi rendelő kialakítása Kunhegyesen” címen benyújtott pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2015. november 9. – 2016. június 30.) támogatásáról szóló Hatósági szerződés módosításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a TRV Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Bojti Imre egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich u. 56.) kérelméről munkahelyteremtő vállalkozáshoz ingatlan telephelyként történő bérbeadásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a kunhegyesi néptánc oktatást segítő próbatermi tükrök közérdekű felajánlásáról Kunhegyes Város Önkormányzata javára (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes, Dobó István utca 40. (2410 hrsz.) belterületi ingatlan megnevezésű értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést Módosító Okirat elfogadására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a TOP -5.1.2-15 helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat megvalósítására konzorciumi partnerek meghívásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról az óvodai konyha zárva tartása alatt (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a Mercedes Atego 1318 hulladékgyűjtő felépítménnyel ellátott tehergépjármű értékesítéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés Doma Katalin vállalkozóval 2008. október 2-án általános iskolás gyermekek közétkeztetési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés A Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okirata módosítására (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=775