Testületi ülés
Dtum: Janur 20, pntek, 10:34:07
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
2023. január 25-én (szerdán) délután 16:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Elõterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló  13/2019. (X.24.)  önkormányzati rendelet módosítására. (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi és Egészségügyi Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. évben végzett tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2023. évi alapítói támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés „Hagyományos hosszabb idejû foglalkoztatás” támogatására pályázat benyújtásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés 244/2022.(XII.08.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez, valamint a „Kunhegyes Mini Ipari Park” csapadékvíz üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges vállalkozás kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes 435/A. helyrajzi számú egyéb épület iroda besorolású ingatlanra vonatkozó új értékbecslés kérésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 244 hrsz.-ú, 2013 hrsz.-ú, 2341 hrsz.-ú, 2596 hrsz.-ú, 2898 hrsz.-ú belterületi ingatlanok megosztásáról, országos közúttal érintett területek leválasztásáról és állami tulajdonba adásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha, Bölcsõdei intézményben a 2023. évben tervezett szünetek idõpontjainak jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a város szociálisan rászoruló lakosainak húsvéti húscsomaggal való megajándékozásához ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola és a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsõde Hálózat felvételi körzethatárainak megállapításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1184