Testületi ülés
Dtum: December 19, htf, 11:18:57
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2022. december 22-én (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2023. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi és Egészségügyi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2023. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Ügyrendi és Egészségügyi Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2023. évi ellenõrzési terv jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város 2023. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2023. évi I. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségvetés tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” címû pályázathoz szükséges mûszaki ellenõr kiválasztásáról A), B) és C) fõtevékenységekhez kapcsolódóan (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés megbízási szerzõdés kötésére a települési rovar és rágcsáló mentesség fenntartására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes város szociális és egészségügyi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Ügyrendi és Egészségügyi Bizottság
  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Elõterjesztés a Helyi Esélyegyenlõségi Program felülvizsgálatáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1180