Nemzeti Földügyi Központ-Tájékoztatás
Dtum: Szeptember 12, htf, 11:30:24
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képezõ Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellõzésével értékesíteni kívánja. 

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területû állami földet hirdet majd meg eladásra 2022. õszén. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot. A jelen hirdetményben Szervezetünk mintegy 6625 hektárnyi területet kínál eladásra nyilvánosan, melyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitûzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Az elõzõ földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra kerülõ földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel a kis területû, jellemzõen magántulajdonú területek közé ékelõdõ ingatlanok értékesítése is cél. 

A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. A hirdetményben közzétételre kerül a földrészletek minimális vételára, melynél kedvezõtlenebb ajánlat nem tehetõ. Egy hektáros mérethatárig a földmûvesnek nem minõsülõ személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretû földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földmûves ajánlatot tehet az NFK honlapjáról (https://nfk.gov.hu/) is elérhetõ Elektronikus Pályázati Rendszert (EPR, amely a következõ elektronikus felületen érhetõ el: https://epr.nfk.gov.hu/) használva, az ügyfélkapus azonosítást követõen. 

A koronavírus-járvány és az orosz ukrán háború rávilágított arra, hogy az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termõföld. Az agráriumot érõ kihívások ellenére magyar gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetõen minden nap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira. Az agrártárca éppen ezért minden lehetséges eszközzel támogatja a termelõk tevékenységét, aminek egyik alapvetõ eszköze a gazdálkodók igényeit figyelembe vevõ birtokpolitikai intézkedések kialakítása. 

Az elsõ körben értékesítésre kerülõ földek listája az NFK honlapján, valamint az EPR oldalon elérhetõ 2022. szeptember 7-tõl. 

Fentiek figyelembe vételével, kérjük a szíves közremûködésüket az érintett település önkormányzatának, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok honlapján, hirdetõtábláján a mellékelt Hirdetmény soron kívül történõ közzétételében. 

A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésére tekintettel az NFK felhívja a figyelmet, hogy a vételi ajánlatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártáig felhívását bármelyik ingatlan tekintetében visszavonhatja. 

Tájékoztatom, hogy a fenti jogszabály figyelembe vételével a Hajdúnánás, külterület 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0572/29, 0572/34 helyrajzi számú, valamint a Polgár, külterület 0171/5 helyrajzi számú ingatlanok a hirdetményes értékesítésbõl visszavonásra kerültek. Kérem az illetékes Önkormányzatot, a hirdetményt a visszavonás vonatkozásában adott tájékoztatásunkkal közzétenni szíveskedjen. 

Segítõ együttmûködésüket elõre is köszönjük. 

Mellékletek, melyet az alábbi hivatkozásokra kattintva tölthet le:

Önkormányzat tájékoztató
Hirdetmény 2022. I. ütemA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1164