Testületi ülés
Dtum: Mjus 20, pntek, 08:21:42
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2022. május 26-án (csütörtökön) délután 16:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl Kunhegyes városában, javaslat további feladatokra (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezetõ
  Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Beszámoló az önkormányzat 2021. évi belsõ ellenõrzési tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évi egyszerûsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítõ mellékletének elfogadása (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter kuratóriumi elnök
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. I. negyedévi tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetõje
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha óvodai intézményében a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ tagintézmény tervezett nyári mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Marady Optika Kft. részére piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 5. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerûsítése” címû pályázat energetikai szakember kiválasztására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerûsítése” címû pályázat rehabilitációs szakmérnök kiválasztására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerûsítése” címû pályázathoz szükséges komplett kiviteli tervdokumentáció felkészítésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 2022. évi karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további fénydekorációs elem bérleti szerzõdésének elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására

 A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1147