Földtulajdonosi közösség közgyûlési meghívó
Dtum: Mjus 02, htf, 10:41:34
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


HIRDETMÉNY

Alulírott Emõri Gábor, úgy, mint a 16-753060 kódszámú Földtulajdonosi Vadászati Közösség vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett közös képviselõje, tájékoztatom a vadászterület földtulajdonosait, hogy a földtulajdonosokat megilletõ haszonbérleti díj Vtv. 12. § (11) d) pontja szerinti kifizetésére Telekhalmi Tógazdaság Portaépület, (Kenderes hrsz. 0169) 2022 május 28 napján 16.00 órai kezdettel kerül sor. A hatályos elõírások értelmében a képviselõ kifizetést csak annak a tulajdonosnak teljesíthet, aki jogosultságát a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 9. § (3) bekezdés a) – e) pontjai szerinti okiratok valamelyikével az ott meghatározott módon igazolja, továbbá alakszerû jognyilatkozatot tesz.

A Vhr. 9. § (3) bekezdése értelmében a vadászterületnek minõsülõ ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának aktuális hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzésérõl szóló határozat aktuális eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott aktuális földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó aktuális összesítõt;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történõ adatlekéréssel történõ helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles, de aktuális másolat helyszíni bemutatását.

A jelen Hirdetmény minden érintett település önkormányzatának hirdetõtábláján  közzétételre kerül azzal, hogy a jelen Hirdetményt a közgyûlést megelõzõ napig kell kifüggesztve tartani. A Hirdetmény - tájékoztató jelleggel - a települési önkormányzat hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyi lapban -, elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hivatalos lapjában is közzétehetõ.

A jelen Hirdetmény hirdetõtáblán történõ kifüggesztése minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal történik meg. A jelen Hirdetmény kifüggesztésének idõtartama az érintett település önkormányzata(i) részérõl igazolást nyer.

Kelt: Budapest, 2022. április 25 napján

                                                                                                                                                                                                                   

Emõri Gábor Földtulajdonosi Vadászati Közösség közös képviselõje sk

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1143