A Katasztrófavédelem felhívása
Dátum: április 12, kedd, 10:37:31
Téma: Hírek Kunhegyesről


Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!


Az elmúlt időszak rendkívül száraz időjárási körülményei miatt kimagaslóan nagy a szabadtéri tűzesetek száma. Sajnálatos módon az esetek döntő többsége emberi gondatlanság, mulasztás, valamint a törvényi szabályozásoknak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezik. Tapasztalataink szerint az országosan bevezetett szigorú tűzgyújtási tilalom sem szab gátat ezen szabadtéri tűzeseteknek. Közös érdekünk ezen tűzesetek számának visszaszorítása.


Ezért ismételten felhívom a figyelmüket, hogy a megnövekedett szabadtéri tűzesetek száma indokolttá teszi a nádasok, a parlagfű, a gaz és a száraz aljnövényzetek kivágását, ezen területek felszámolására történő intézkedések megtételét a műveletlen, elhanyagolt területek tulajdonosa és/vagy művelője részéről.


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 18. § (3) bekezdése alapján: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.”.
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek a fent hivatkozott előírás szerinti tűzvédelmi használati szabályok betartását folyamatosan ellenőrzik. Vegetációs tűzesetek során - amennyiben megállapítást nyer, hogy a tüzet tűzvédelmi szabály megszegése idézte elő - a Ttv. 11. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 43. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján tűzvédelmi bírságolási eljárást kell kezdeményezni.


A szabadtéri tüzesetek kialakulásának megelőzése, valamint a fentiek szerint alkalmazandó szankcionálások elkerülése érdekében kérem, hogy a tulajdonában lévő és/vagy művelése alá tartozó területek aljnövényzetének irtásáról, valamint a növényi hulladék elszállításáról gondoskodni, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzését a minimálisra korlátozni szíveskedjen az érintett területek vonatkozásában.


A fenti szabályozásokról kérem, hogy tájékoztassa az önkormányzati területek tisztán tartásáért felelős személyeket és szervezeteket és minél szélesebb körben intézzenek felhívásokat, tájékoztatásokat a lakosság és a gazdálkodó szervezetek körében is minden rendelkezésre álló eszközzel (pl. hirdető táblákon való kifüggesztéssel, helyi médiákban történő megjelenéssel, informatikai portálokon történő közzététellel).Molnár I.ászló tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1139