Testületi ülés
Dtum: November 12, pntek, 11:58:02
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2021. november 18-án (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Elõterjesztés a 2021. évi költségvetésrõl szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. I – III. negyedévben végzett tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter kuratórium elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésrõl és tûzifa vásárlás árajánlatainak elbírálásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a 2022. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képezõ, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény székhelyén lévõ helyiségek és eszközök bérbeadásáról szóló 2021. február 26-án kötött bérleti szerzõdés módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Vincze László alpolgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 2021. évi mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Kolozsvári Imre ügyvezetõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás megszüntetésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén – 2. ajánlat tételi rész Vízépítési munka keretén belüli 16 jelû mûtárgy kapcsán felmerülõ önerõ vállalásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes város településképének védelmérõl szóló 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosító kihirdetett, de még hatályban nem lépett jogszabályi rendelkezések megváltoztatására és egyes jogszabályi rendelkezések hatályba nem lépésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány megszûntetésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok eredményérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1115