FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Dátum: Október 15, péntek, 21:14:05
Téma: Hírek Kunhegyesről


FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Kunhegyes Város Önkormányzata elkészítette a településképi rendelet – jogharmonizáció érdekében szükséges – módosításának tervezetét.
Ehhez kapcsolódóan 2021. október 20-án 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tájékoztatót tartanak.
Az egyeztetés témája: Kunhegyes város településképének védelméről szóló 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása jogszabályváltozás miatt.

Jelen felhívással tájékoztatjuk Önöket, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata elkészítette a településképi rendelet -jogharmonizáció érdekében szükséges – módosításának tervezetét.

A 2021. évi XXXIX. törvény a településképi törvény módosításával szükségessé tette a településképi renddelet módosítását. 2021. július 1. napjától a polgármester helyett a képviselő-testületnek lett hatásköre a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság eljárásaira vonatkozóan.

Az önkormányzat településkép-érvényesítő eszközei tekintetében eddig a polgármester rendelkezett  hatósági hatáskörrel.

A 2021. évi XXXIX. törvény alapján ezen hatáskör címzettje az önkormányzat (képviselő-testület) lett. Az eljárási határidők tarthatósága, és az ügyfélközpontú ügyintézés miatt javasolt – a korábbi eljárással megegyezően – a hatáskör polgármesterre való átruházása, amelyet a képviselő-testület a törvény előírásai alapján a településképi rendeletben kell, hogy megtegyen.

A rendelet módosítási javaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumai között a www.kunhegyes.hu internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. november 17.-ik napjáig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken.

  • Írásban a Kunhegyesi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkársági és Hatósági Osztályának címezve (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.), vagy
  • Elektronikus levélben az epites@kunhegyes.hu címre küldve.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. október 20-án, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartunk, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és a javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 28 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

  • Kunhegyes Város közigazgatási területének bel- és külterületén élő lakosság,
  • az érdekképviseleti szervezetek,
  • a civil szervezetek,
  • a gazdálkodó szervezetek,
  • a városban működő bevett egyházak.

Kunhegyes, 2021.10.15

Kunhegyesi Önkormányzat
Polgármester Hivatala

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1111