Testületi ülés
Dtum: Oktber 04, htf, 11:49:10
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2021. október 7-én (csütörtökön) délután 16:00 órai

kezdettel tartja soron kívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D  Elõterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2021.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevõk kiválasztásáról szóló 137/2021.(IX.09.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és tûzifavásárláshoz ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes 2021. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelési munkáinak elvégzésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP-1.4.1-19-1-2019-00002 azonosítószámú „Kunhegyes Városi Bölcsõdei Intézmény felújítás és férõhely bõvítése” címû projekt keretein belül eszközök beszerzésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az MVX-214 forgalmi rendszámú gépjármû értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata mûködéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes, Bethlen Gábor utca 6/A. (2031/1 hrsz.) kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1109