Testületi ülés
Dtum: Szeptember 09, cstrtk, 09:57:12
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2021. szeptember 9-én (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Elõterjesztés a 2021. évi költségvetésrõl szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2021. évi II. félévi munkatervének megállapításáról szóló 90/2021.(VII.09.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés a 2021. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. év II. negyedévi tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: „Kunhegyes Városért” Közalapítvány elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes, 0101/4. hrsz-ú ingatlanra vízvezetési szolgalmi jog alapításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetésérõl szóló 2020. évi XC. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában elnyert pályázat megvalósításához kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Magyarország 2021. évi központi költségvetésérõl szóló 2020. évi XC. 3. A helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatásai melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában elnyert pályázat kivitelezési munkák mûszaki ellenõri feladatok ellátáshoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az õszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Videoton Holding Zrt. és Kunhegyes Város Önkormányzata között a Kunhegyes, külterület 06/5. helyrajzi számú ingatlanra kötött adásvételi szerzõdés módosításáról a hátralévõ vételárrészletek egy összegben történõ megfizetésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes külterület 06/5. helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítése (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Mihály napi Sokadalom rendezvényen történõ hangosítás és színpad biztosítás szolgáltatásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Mihály napi Sokadalom rendezvény keretében történõ tûzijáték szolgáltatás biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes város 2021. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez szervezõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Mikrotérségi Tornaterem bérbeadására a Karcagi Tankerületi Központ részére a 2021/2022. tanévre (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a víziközmû-rendszer 2022-2036 tervezési idõszakra vonatkozó tizenöt éves gördülõ fejlesztési tervei jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1105