Ingatlan értékesítési hirdetmény
Dtum: Jnius 07, htf, 15:22:45
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


Kunhegyes Város Önkormányzata
ingatlan értékesítési hirdetmény


Megnevezése és helyrajzi száma: Kunhegyes, 3303/10. hrsz. alatt felvett 1 ha nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû belterületi ingatlan.
Telek területe összesen: 1 ha. A terület bekerített.
Közmûellátottság:
Az ingatlan a kunhegyesi „mini ipari parkban” található, az alábbi közmû csatlakozások kialakításával:
- szennyvízhálózatra történõ rákötési lehetõség
- ivóvízhálózatra történõ rákötési lehetõség
Felépítmények:
Az ingatlanon felépítmény nem található.


Pályázati feltételek:
Az ingatlan minimum eladási ára: 10.000.000 Ft+ÁFA.
a) az ajánlat tartalmazza az ajánlattevõ nevét, székhelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, képviseletre jogosult nevét;
b) amennyiben az ajánlattevõ gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát;
c) az ingatlan hasznosításának bemutatása
d)vételár fizetésének ütemezését


Eljárásrend, bírálati szempontok, érvénytelenség:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) rendelet elõírásait dönt.

Bírálati szempontok:
Elsõdleges bírálati szempont:

  • legmagasabb vételár ajánlat

További bírálati szempontok:

  • rendelkezésre álló forrás bemutatása;

Ajánlati kötöttség: a benyújtástól számított 60 nap.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
b) az nem felel meg a felhívás feltételeinek,
c) egyéb okból jogszabályt sért.


Pályázat leadásának határideje: 2021. július 7. (szerda)


További információ kérhetõk: Szabó András polgármester Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) tel.: 59/326-940 e-mail: polgarmester@kunhegyes.hu
Az ingatlan elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
A pályázatot egy eredeti példányban kérjük benyújtani, roncsolás-mentesen lefûzve, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni a következõ feliratot: „Pályázat Kunhegyes 3303/10 hrsz.-ú ingatlan vételére.”

Pályázat benyújtásának helye: postán vagy személyesen ügyfélfogadási idõben Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) polgármesteri iroda.
A pályázat értékelését Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága végzi, mint lebonyolító, melyet követõen a Képviselõtestület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, valamint azon jogot, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése vagy jogképesség hiánya esetén a versenytárgyalási eljárás soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést.A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1094