Testületi ülés
Dtum: Oktber 21, szerda, 15:12:59
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete 2020. október 29-én (csütörtökön) délután 16:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,

melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Javaslat a 2020. évi költségvetésrõl szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Szabadság tér 1964. helyrajzi számú útszakaszán 2 db sebességcsökkentõ borda kialakításáról és 30 km/h sebességkorlátozó közúti jelzõtábla elhelyezésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2020. év III. negyedéves tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 2020. évi mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanban mûködõ Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha nevelési intézmény tanévindításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Beszámolót készíti: Major Anikó intézményvezetõ
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha 2020/2021-es nevelési évben tervezett szünetek idõpontjainak jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásához ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezéshez és tûzifavásárláshoz ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Jászkunkapitányok Tanácskozása rendezvény támogatásáról szóló 44/2020.(III.10.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesületben tagság megszûnésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes 2020. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes (1538/51. hrsz.) ingatlan telekmegosztásáról értékesítésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetésérõl szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések címen elnyert pályázat megvalósításához kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetésérõl szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések címen elnyert pályázat megvalósításához mûszaki ellenõri feladatok ellátásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására pályázat benyújtásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítási munkáinak elvégzésére alkalmas kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok bekérésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Tóbiás Olivér Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági tag lemondásáról és a bizottságba új tag felvételérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

  Tájékoztató Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Egészségügyi Bizottság

  Elõterjesztés a õszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Egyebek


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1050