Tájékoztató
Dátum: Február 05, hétfő, 13:32:44
Téma: Hírek Kunhegyesről


Tisztelt Lakosok!

Településünk az Európai Uniós szigorodó környezetvédelmi jogszabályok betartása céljából csatlakozott a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

  A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás összefogással – Európai Uniós és hazai támogatással – valósította meg négy megye 42 településével a helyben keletkező települési szilárdhulladék kezelését és ártalmatlanítását.

A rendszer üzembe helyezésével 2007. február 01-től Kunhegyes Város kötelező hulladék közszolgáltatásában változások történnek.2007. február 01-től a Remondis Tisza Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el városunkban a keletkező települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező hulladék közszolgáltatási feladatot, mely kiterjed a lakosoknál keletkező hulladékok begyűjtésére, szállítására és a Tiszafüredi Regionális Hulladékkezelő Központban való lerakással történő ártalmatlanítására.

Az új közszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

•  Az ingatlan tulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladéknak a helyi rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadásra, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

•  A begyűjtési és szállítási napok változatlanok maradnak, az eddig rendszeresített edényzetek nem kerülnek lecserélésre.

•  A kukán felüli és az eseti többlethulladék elszállítása kizárólag a Közszolgáltató logójával ellátott zsák igénybevételével történik. A zsák a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában (cím: lásd lent), illetve a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány (5340 Kunhegyes, Ady u.3.) irodájában vásárolható meg.

•  Gazdálkodó szervezet csak akkor nem köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről önmaga gondoskodik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

•  A fizetendő közszolgáltatási díj beszedése negyedéves intervallumokban díjbeszedők útján történik. Lehetőség van a díjaknak havonta, csoportos beszedési megbízással (számlavezető bankon keresztül) történő megfizetésére is. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati irodával.

•  A kötelező közszolgáltatásba új megrendelőként bekapcsolódó tulajdonos a Közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételére jogosult.

•  Az ingatlan tulajdonost nem terheli szolgáltatási díj fizetési kötelezettség a beépítetlen és a lakatlan ingatlan tekintetében.

•  Az ingatlan ideiglenes – de legalább 60 napot elérő – vagy végleges megüresedésekor a tulajdonos, elhalálozása esetén az örökös köteles a megüresedés tényét és a várható időtartamát 15 napon belül írásban közölni a Közszolgáltatóval. Az ingatlan újbóli használatba vételét a tulajdonos, illetve a használó 15 napon belül köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdésének napját követő hó első napjától áll fenn.

•  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

 

A közszolgáltatás díja:

A 2007. évben egy darab szabványos 110/120 literes hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladék heti egyszeri begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja 249 Ft/ürítés + 20 % ÁFA , azaz bruttó 1.295 Ft/hó .

A 2007. évben egy darab szabványos 80 literes hulladékgyűjtő edényben elhelyezett hulladék heti egyszeri begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának díja 233 Ft/ürítés + 20 % ÁFA , azaz bruttó 1.212 Ft/hó .

A Remondis Tisza Kft. logójával ellátott zsák ára 2007. évben 289 Ft/db + 20 % ÁFA , azaz bruttó 347 Ft/db , mely ár tartalmazza a hulladék begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának, illetve a zsák előállításának díját is.

 

Az új közszolgáltató elérhetőségei az alábbiak:

 

Név: Remondis Tisza Kft.
Levelezési cím: 5350 Tiszafüred, Pf.:37.
Ügyfélszolgálati iroda címe: 5350 Tiszafüred, Külterület 0409/11 hrsz.
Telefon: 59/706-019
E-mail: info@remondis.hu
WEB: www.remondis.hu

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, további információért kérjük, keresse az új közszolgáltató ügyfélszolgálat irodáját.

Szabó András
polgármesterA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=105