Képviselõtestületi ülés
Dtum: Mrcius 05, cstrtk, 16:11:27
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2020. március 10-én (kedden) délután 16:00 órai kezdettel tartja soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Javaslat a 2019. évi költségvetésrõl szóló 4/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes város versenysport-tevékenységének 2020. évi támogatására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában mûködõ Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 2020. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési terve elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 projekthez kapcsolódó a megvalósításhoz szükséges komplett kiviteli tervek elkészítésére tervezõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 435. hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minõsítésére és az ingatlanhasználati megállapodás megszüntetésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Jászkunkapitányok Tanácskozása rendezvény támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról hosszabb idejû közfoglalkoztatási pályázatokhoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a kunhegyesi iparterületen található 3303/20 és 3303/28 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1019