Testületi ülés
Dtum: December 14, szombat, 09:46:58
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
2019. december 17-én (kedden) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését, melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés a Kazinczy utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2020. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2020. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2020. évi ellenõrzési terv jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város 2020. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2020. évi I. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségvetés tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata mûködéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés a kunhegyesi 5025 és 5043 helyrajzi szám alatti belterületi ingatlanok bérbeadásához való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a kunhegyesi 01008/28 helyrajzi szám alatti külterületi ingatlan bérbeadásához való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttmûködési megállapodás megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések címen kapott támogatás során a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha intézmény Bölcsõde konyhájának felújítását elvégzõ kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kézmûves Örökség Egyesület támogatásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Nagykun Hagyományõrzõ Társulás társulási megállapodásának módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról hosszabb idejû közfoglalkoztatási pályázatokhoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés „TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I., valamint a TOP-2.1.2-15-JN1-2015-00009 Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén” címû projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén" és „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” címû projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges meghívandó ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Egyebek


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1000