TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
Óvodai jelentkezés
Ideje: Februr 27, htf, 11:14:01 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

HIRDETMÉNY

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete értesíti az óvodás korú gyermekek szüleit, hogy a
2017/2018-as nevelési évre az ÓVODAI felvételre jelentkezés

Idõpontja: 2017. április 25-26. (kedd és szerda)
Naponta 8:00– 17:00 óráig.

Helye: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
(Hajnal Úti Óvoda – Kunhegyes Hajnal u. 3.)

A város valamennyi óvodás korú gyermekét
a központi óvodában (Hajnal u. 3.) kell jelentkeztetni!A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.  
A törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az Nkt. 49.§ (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülõje dolgozik.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában köteles óvodai foglalkozáson, nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A 2017/2018-as nevelési évre kötelezõ beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minõsül és eljárást von maga után.

Az a szülõ, akinek óvodai nevelésre kötelezett gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok:

  • Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.
A felvételi körzet: Kunhegyes város közigazgatási területe.

A gyermekek felvételérõl a beiratkozást követõ 21 munkanapon belül az óvoda vezetõje hoz döntést és értesíti a szülõt.
Jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet fellebbezni. A kérelmet Kunhegyes Város Jegyzõjének kell címezni.  

                                        
Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város Jegyzõje

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 0
Szavazat: 0

Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.006 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net