TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
Tájákoztató a választási plakátok elhelyezésérõl
Ideje: Mrcius 26, szerda, 14:42:51 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

Választási plakátok elhelyezésérõl


A választási eljárásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-a a következõket írja a választási plakátokról:


144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma, mérettõl és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) A kampányidõszakban a jelölõ szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.
(3) Plakát a kampányidõszakban – a (4)–(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhetõ.
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlõ, illetõleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan esetén – a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetõ-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölõ szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követõ 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterület-használat szabályozásáról szóló 34/2004. (VII.15.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete rendelkezik a hirdetõ-berendezések és plakátok elhelyezésérõl.
Az alábbiakra nyomatékosan felhívom jelöltek és jelölõ szervezetek szíves figyelmét.
(4) Falragaszokat, plakátokat, festést, ábrázolást (továbbiakban: plakát), vagy ezek elhelyezésére szolgáló hirdetõ-berendezést tilos elhelyezni mûemlékekre és mûemlék jellegû épületek falára, nyílászáróira és kerítésére, kivéve az épületben mûködõ intézmény rendeltetésszerû mûködését szolgáló hirdetõ-berendezést.
(5) Egyéb épület falán, kerítésén, közterületen hirdetési, reklámozási céllal elhelyezett hirdetõ-berendezésen csak annak tulajdonosa hozzájárulásával szabad plakátot elhelyezni.
(6) Tilos plakátot, hirdetést, reklámzászlót a fentiekrõl eltérõ módon, továbbá élõ fára, köztéri szoborra, padokra, elektromos és világítóberendezések szekrényeire, közlekedési jelzõberendezésekre, közlekedési jelzõtáblákra, illetve forgalom szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésekre, úttartozékokra, továbbá autóbuszvárókra elhelyezni.
(7) Választási kampány keretében készült plakátot állami, vagy önkormányzati hatóságot befogadó épületen, vagy azon belül tilos elhelyezni.

Dr. Pénzes Tímea
HVI vezetõ

Nem jogellenes a választási plakátok villanyoszlopon való elhelyezése a Kúria 2014 március 17-ei döntése értelmében.

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 1
Szavazat: 1


Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.009 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net