TAGS-Skyblue

llsplyzatok 2023.09.11.

     

Veszélyhelyzet

JOGPONT információ

T?j?koztat?k

Testületési és bizottsági ülések jegyzõkönyvei

Hatályos rendeletek

Közérdekû adatok

Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas


Integralt Telepulesfejlesztesii Strategia felulvizsgalat, modositas Zaro Szakmai Velemenyezes


Integrált Településfejlesztési stratégia

Termofolddel kapcsolatos hirdetmenyek

Kunhegyes Városi Bölcsõdei intézmény felújítása és férõhely bõvítése” címû, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettõl fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelû, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerõforrás bõvítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelû, Zöld város kialakítása

Tûzvédelmi tájékoztató


Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelõ rendszer

2009. évi CXXII. törvényben elõírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelmérõl
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendõrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthetõ nyomtatványok

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetõség
Strandfürdõ

Képgalériák
Tornaterem alapkõletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmû Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésrõl
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvérõl
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlõségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítõ Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekû információk
Közérdekû adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák

A település kitüntetettjei
Testületi ülés
Ideje: Februr 04, pntek, 11:32:08 Szerz: admin

Hírek Kunhegyesrõl

M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2022. február 10-én (csütörtökön) délután 16:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegérõl. (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselõtestület valamennyi munkabizottsága
  Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítására (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Megtárgyalja: képviselõ-testület valamennyi munkabizottsága
  érdekképviseleti szervek
  Elõterjesztés a Piac utca 425 helyrajzi számú útszakaszán 1 db „Egyirányú forgalmi út” jelzõtábla, 1 db „Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla és 1 db „Behajtani tilos” jelzõtábla, valamint a Mirhó közben 1-1 db „Kötelezõ haladási irány” jelzõtábla elhelyezésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a város szociálisan rászoruló lakosainak húsvéti húscsomaggal való megajándékozásához ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a 2022/2023-as nevelési évben az óvodai és bölcsõdei jelentkezések idõpontjának meghatározásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés a 2021. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha Pedagógiai Programja jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és házirendjének jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Bojti Attila egyéni vállalkozó (5300 Karcag, Damjanich utca 56) munkahelyteremtõ beruházásához szükséges Kossuth Lajos út 55. (1380. hrsz.) 2. ajtószám alatti ingatlan bérleti szerzõdésének a megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Purgány utca 5. (1326 hrsz.) kivett lakóház udvar megnevezésû ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli) Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az 5000 fõ feletti települések fejlesztési támogatása, Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az 5000 fõ feletti települések fejlesztési támogatása, Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak kivitelezési munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges meghívandó ajánlattevõk kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés 2022. évi Szociális bérlakások felújítási munkáinak elvégzésére alkalmas kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására

 
 

Kapcsold linkek

· Adatok: Hírek Kunhegyesrõl
· rta: admin


A legolvasottabb cikk a kvetkez kategriban: Hírek Kunhegyesrõl:
Népszámlálás 2022

Cikk rtkels

tlagos rtk: 0
Szavazat: 0

Krlek rtkeld ezt a cikket:

Kivl
Nagyon j
J
tlagos
Rossz

Belltsok


 Nyomtathat vltozat Nyomtathat vltozat

 Kldd el levlben! Kldd el levlben!

Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generls: 0.010 msodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net