Testületi ülés
Dátum: Augusztus 27, kedd, 14:09:51
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. augusztus 29-én (csütörtökön) délután 15:00 óraikezdettel tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések:
Kérdések, Interpellációk

  Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés az adósságátvállalást követően fennálló adósságállomány állam általi átvállalására vonatkozó megállapodás előkészítéséről. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. június 30. napjával készült közbenső mérlegének elfogadásáról és a törzstőke leszállításáról. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés törzsrészvény vásárlásáról a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-ben. (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Beszámoló a 2013. évi I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhasználásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés „Önfenntartó Kreatív Térség” Mintaprogram megvalósítására a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezethez történő csatlakozásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozathoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester

  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. év II. negyedévi tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó József csoportvezető

  Javaslat időszerű feladatok megoldásáraA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=564