Testületi ülés
Dtum: prilis 26, pntek, 14:33:56
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2019. április 30-án (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron kívüli ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D

  Elõterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló rendelet megalkotására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Nagykun Hagyományõrzõ Társulás Társulási Tanács üléseire meghatalmazott képviselõ személyérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérõl szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi belterületi utak lefedése 2019” címû pályázathoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására
A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=977