Leader+ PÁLYÁZATI LEHETÕSÉG
Dtum: Augusztus 01, kedd, 15:58:29
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


LEADER+ pályázati lehetõség
A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) LEADER+ intézkedésének keretében a Tisza-tavi Programrégió Helyi Akciócsoport pályázatot hirdet a Tisza-tavi Programrégió Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítása céljából.
A pályázatok benyújtása a meghirdetéstõl (2006. július 25.) számított 2006. szeptember 1. napig lehetséges. A pályázati csomag letölthetõ a www.tisza-to-leadar.com honlap Pályázatok menüpontjáról.
A pályázati dokumentáció elkészítésével kapcsolatos kérdéseire a Tisza-tavi Programrégió Helyi Akciócsoportja a 06 36/558-048 telefonszámon és a leadar@tiszato.hu email, a Polgármesteri Hivatal Pályázati Csoportja a 06 59/530-620 telefonszámon és a palyazat@kunhegyes.hu email címen nyújt felvilágosítást.


A LEADER+ mint közösségi kezdeményezés

A program célja

A LEADER+ célja a vidéki térségekben élõk segítése és bátorítás annak érdekében, hogy térségünk hosszabb távú fejlesztési lehetõségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerû megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlõdését, különös tekintettel

· a természeti és kulturális örökség megóvására
· a vidéki gazdaság megerõsítésére, ami elsõsorban munkahelyek teremtését jeleni
· a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.

A helyi fejlesztés három alappillére

A helyi fejlesztés három alapvetõ feltétele a konkrét jövõbeli elképzelés, a program, az együttmûködésen alapuló szervezet, amely felelõsséget érez e program kidolgozásáért és megvalósításáért, illetve maga a térség, amelyben az emberek élnek. A három feltételt fejlesztési háromszögnek is nevezik.

A LEADER+ által támogatott tevékenységek

1. Kísérleti jellegû, integrált vidékfejlesztési stratégiák

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportoknak a programjaik megvalósításához biztosított keret összegbõl helyi pályáztatás útján kell kiválasztaniuk a végsõ kedvezményezetteket, azaz a támogatottakat. A végsõ kedvezményezettek számára, általános szabályként 45-95 százalékos társfinanszírozást nyújt a program. A projektek megvalósítása során az általános pénzügyi szabályokat, eljárásrendet kell alkalmazni. A Bizottság kiemelt támogatásban részesíti azokat az elképzeléseket, amelyek célja új munkahelyek teremtése, vagy különbözõ elfoglaltságok, tevékenységek biztosítása a nõk és fiatalok számára.

2. A területközi és a nemzetközi együttmûködés

A LEADER+ egyaránt támogatja az egy tagállamon belüli és a különbözõ tagállamok közötti együttmûködéseket. Ez egyrészt a tapasztalat cserét szolgálja, másrészt közös projektek indítására is módot ad. Ez az együttmûködés biztosítja a program megvalósításához szükséges mennyiségi feltételeket (népesség), illetve az egymást segítõ, kiegészítõ tevékenységeket (például a turisztikai programok esetében).

3. A vidéki térségek hálózatának építése

Az Európai Bizottság – a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok közötti együttmûködést segítendõ – támogatta egy olyan hálózat kialakítását az Európai Unió területén, amely minden vidéki térség számára hozzáférhetõ.

Minden vidéki térség számára lehetõség nyílik arra, hogy részt vegyen ebben az együttmûködésben, bekapcsolódjon az információ áramlásba, függetlenül attól, hogy kap-e támogatást a LEADER-program keretében, azaz kedvezményezettje-e annak, vagy sem.

A hálózatban való részvétel mindazon szervezetek számára kötelezõ, amelyek a LEADER I-II keretében támogatást kaptak helyi programjaik megvalósításához. Ez azt jelenti, hogy az elért eredményekrõl és a különféle tevékenységekben való részvételrõl tájékoztatniuk kellett a hálózatot felügyelõ irodát. Mindazok a vidéki szervezetek és más érdeklõdõk is hozzáférhetnek a hálózat részt vevõi által közvetített információkhoz, amelyek nem kaptak támogatást projektjük megvalósításához a LEADER program forrásaiból.

A Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja (AVOP) LEADER+ intézkedésének keretében a Tisza-tavi Programrégió Helyi Akciócsoport pályázatot hirdet a Tisza-tavi Programrégió Helyi Vidékfejlesztési Terv megvalósítása céljából.
A pályázatok benyújtása a meghirdetéstõl (2006. július 25.) számított 2006. szeptember 1. napig lehetséges. A pályázati csomag letölthetõ a honlap Pályázatok menüpontjáról.

Levelezési címünk: Tisza-tavi Programrégió Akciócsoport3384 Kisköre, Kossuth út 8
Telefonszámunk:06 36/558-048
E-mail címünk:leader@tiszato.hu
Weblap címünk:http://www.tisza-to-leader.hu

További, bõvebb információk az alábbi linkekre kattintva érhetõek el:
leader.doc
leader.ppt
tisza-tavi.pdf

A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=83