Testületi ülés
Dtum: Oktber 21, pntek, 11:49:07
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
2016. október 25-én (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja
soron következõ ülését,
melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

 

N A P I R E N D


Bejelentések
Kérdések, interpellációk

  Tájékoztató a Kunmadarasi Büntetés-végrehajtási Intézmény beruházással kapcsolatban (szóbeli)
  Elõterjesztõ: Tóth Gábor bv. ezredes
  Elõterjesztés szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év III. negyedéves tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó József csoportvezetõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 2016. évi mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamû Kft. ügyvezetõje
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata által mûködtetett oktatási – és a fenntartásában mûködõ nevelési intézmények tanévindításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Beszámolót készíti: Fábián-Major Anikó óvodavezetõ
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben tervezett szünetek idõpontjainak jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Dr. Pénzes Tímea jegyzõ
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés az önkormányzat mûködtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Beszámolót készíti: Kovácsné Lázár Elvira igazgató
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésrõl és tûzifavásárlásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a 93/2016.(IV.26.) számú Képviselõ-testületi határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelõ Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázat Konzorciumi megállapodásának elfogadásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés az átvett vízi közmû vagyon TRV Zrt. részére történõ üzemeltetésbe adásának elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram mezõgazdasági programelemében motorolaj, kenõanyag vásárlásához szállító kiválasztására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram mezõgazdasági programelemében építõanyag vásárlásához szállító kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés házszámozás megváltoztatása (a Feketehegy utca 27. szám és Feketehegy utca 29. szám közé esõ szakaszon) (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerzõdés módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az õszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a területi és iskolai védõnõi álláshely meghirdetésére (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=801