Testületi ülés
Dtum: Mrcius 21, pntek, 11:38:15
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete 2014. március 25-én (kedden) délután 15:00 órai kezdettel tartja soron következõ ülését, melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D


Bejelentések:
Kérdések, interpellációk 

  Elõterjesztés a köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló 23/2008. (XII.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Tájékoztató a település tûz- és katasztrófavédelmi helyzetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Molnár Zoltán tûzoltóparancsnok
  Elõterjesztés Kunhegyes város versenysport – tevékenységének 2014. évi támogatására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 2013. évi szakmai munkájáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a „Kunhegyes vízminõség-javítás és vízbázis fejlesztés” címû KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz szükséges kivitelezési munkák elvégzéséhez Ajánlattételi felhívás elfogadásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújítása” címû ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelezõ kiválasztására vonatkozó a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottság létrehozásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújítása” címû ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelezõ kiválasztásához a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz ajánlattevõk kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelõ felújítása” címû ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelezõ kiválasztásához a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §. (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Ajánlattételi dokumentáció felhívásának elfogadásához és az eljárás megindításához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata lakossági járda felújítási program megvalósításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester  
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=606