Testületi ülés
Dtum: Mrcius 23, cstrtk, 16:11:33
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
2023. március 30.-án (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron kívüli ülését,

melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló 9/2021.(VII.12.) rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 13/2021.(VII.23.) rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a felnõtt étkeztetés térítési díjairól szóló 14/2021.(VII.23.) rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Elõterjesztés a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és dologi költségeire érkezett árajánlatok bírálatáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú „Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” címû projektben szereplõ „Szemléletformáló akciók megvalósítása” feladat ellátáshoz (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatához és az azt megalapozó vizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítésének elkészítéséhez, vállalkozás kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kakat-ér vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges vállalkozás kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerûsítése” címû pályázathoz kapcsolódó felelõs akkreditált közbeszerzõi szaktanácsadói feladatok ellátására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a kunhalmok és Ilosvai Varga István festõmûvész életútjának, alkotásainak a Települési Értéktárba felvételérõl, a Bélyeges téglák és a kunhalmok Megyei Értéktárba történõ felterjesztésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testületének a köztemetõrõl és a temetkezés rendjérõl szóló rendelet megalkotására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi és Egészségügyi Bizottság
  Elõterjesztés a közszolgálati tisztviselõk szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1191