Testületi ülés
Dtum: November 11, pntek, 14:00:18
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
2022. november 17-én (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését,

melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegérõl szóló 20/2022.(II.10.) Kt. határozat módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 2022. évi költségvetésrõl szóló 2/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ:   Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2022. III. negyedévben végzett tevékenységérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Imre Péter kuratórium elnöke
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
   Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizû Fürdõ 2022. évi mûködésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Kolozsvári Imre ügyvezetõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint 18. év alatti tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés a 2023. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képezõ közterület bérbeadásáról szóló hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00029 azonosító számú” Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése” címû pályázathoz szükséges Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges tervezõ kiválasztásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kupai Diána egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 1. számú üzlethelyiség bérleti szerzõdésének újrakötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata irányítása alatt mûködõ Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha folyamatos mûködéséhez szükséges élelmiszerek és fõzési alapanyagok beszerzésére szóló ajánlatok bekérésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1173