Hirdetmény
Dtum: November 07, htf, 15:21:00
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


 

FELHÍVÁS!

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek, hirdetmény közzétételével történõ értékesítési eljárásba bevonására került ingatlanok, tulajdoni hányadok jelenlegi hasznosítási státuszát érintõen, a földhasználati szerzõdés lejárati dátumát hivatalosan az NFK honlapján közzétett Hirdetmény tartalmazza.

Az NFK honlapján közzétett Hirdetményben *-gal kerültek megjelölésre azon földrészletek, melyek jelenleg nem hasznosítottak, azonban az NFK a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §-ban elõírt hasznosítási kötelezettségének eleget téve, az Nfatv. 18. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az értékesítési eljárás lefolytatása közben megbízási szerzõdést köthet, melynek lejárati dátuma 2023.10.15. napja lesz (az EPR rendszerben ez a tervezett – nem feltétlenül létrejövõ - hasznosítási dátum szerepel).Felhívjuk a szíves figyelmet továbbá arra, hogy a fentieket figyelembe véve, a meghirdetett ingatlanok vonatkozásában hasznosítás tekintetében, eredményes értékesítés esetén végleges információval, az NFK megbízásából eljáró ügyvéd fog rendelkezni, a nyertes ajánlattevõ részére információt szolgáltatni.

Tájékoztatjuk az ajánlattevõket, hogy amennyiben a hirdetményben, valamint az EPR rendszerben megjelölésre került a minimum ajánlati ár, akkor ezen minimális ellenérték alatti összegben tett vételi ajánlat érvénytelen.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy amennyiben a hirdetményben, valamint az EPR rendszerben nem került megjelölésre minimum ajánlati ár, abban az esetben a forgalmi értékbecslés az értékesítési eljárás késõbbi szakaszában készül el. Erre tekintettel az értékbecslésben megállapított érték és az NFK vagyonnyilvántartásában rögzített könyv szerinti érték figyelembe vételével meghatározott minimum ajánlati ár is késõbb kerül megállapításra az NFK által.

Felhívjuk a szíves figyelmet továbbá, hogy amennyiben a hirdetményben, valamint az EPR rendszerben nem került megjelölésre minimum ajánlati ár, és az ajánlattevõ által megjelölt ajánlati ár a késõbbiek során meghatározásra kerülõ minimum ajánlati árat nem haladja meg, a vételi ajánlatot az NFK nem fogadja el, és ebben az esetben lehetõség lesz az NFK, illetve a megbízásából eljáró jogi képviselõ felhívása alapján az ajánlati ár módosítására (felemelésére).

Tájékoztatjuk az ajánlattevõket továbbá arról is, hogy amennyiben a vételi ajánlattal érintett ingatlan vonatkozásában a hirdetményben, valamint az EPR rendszerben jelenleg nem került megjelölésre minimum ajánlati ár, hanem az a késõbbiek során kerül megállapításra az NFK által és az az ajánlattevõ által megjelölt ajánlati árnál alacsonyabb összegben kerül megállapításra, abban az esetben a fizetendõ vételár az ajánlattevõ vételi ajánlatában megjelölt összeg marad.

Felhívjuk a szíves figyelmet arra is, hogy az NFK honlapján hivatalosan közzétett hirdetményben ** jelzéssel megjelölt földrészletek harmadik személy jogosultsága okán pályázati/támogatási (a továbbiakban: támogatási) kötelezettséggel érintettek, amely a Nemzeti Földügyi Központ hatályos tulajdonosi hozzájárulása alapján a támogatási fenntartási idõszak végéig a támogatási cél megvalósítását szolgáló hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerzõdésben foglalt egyéb kötelezettség teljesítése az ingatlantulajdonost is terhelheti. Tárgyi földrészletek értékesítése esetén ezen ingatlantulajdonost terhelõ kötelezettségvállalás
vevõ részérõl történõ átvállalása szükséges.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevõk figyelmét, hogy a kötelezettségvállalás – jellemzõen (öntözési) szolgalmi jog alapításával biztosított - részletes tartalma tekintetében a vevõként szerzõdõ ajánlattevõt az adásvételi szerzõdést szerkesztõ és ellenjegyzõ jogi képviselõ tájékoztatja, a kötelezettségvállalás körülményei és feltételei az adásvételi szerzõdésben rögzítésre kerülnek, ezen földrészletek tekintetében tett ajánlat a vevõként szerzõdõ ajánlattevõ részérõl a kötelezettségvállalás átvételének elfogadását is jelenti.A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1171