Testületi ülés
Dtum: December 10, pntek, 10:47:36
Tma: Hírek Kunhegyesrõl


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselõtestülete
2021. december 16-án (csütörtökön) délután 16:00 órai
kezdettel tartja
soron következõ ülését, melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)

N A P I R E N D
Bejelentések
Kérdések, interpellációk   Elõterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2022. évi I. félévi munkaprogramjára (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ 2022. évi célok meghatározására (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
  Javaslat az önkormányzat 2022. évi ellenõrzési terv jóváhagyásáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Barta Ferenc jegyzõ
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Tisza-völgyi Közmûfejlesztõ Beruházási Társulás 2011. október 7-én kötött társulási megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola és a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsõde Hálózat felvételi körzethatárainak megállapításáról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  Elõterjesztés a Széchenyi utca 2795 helyrajzi számú útszakaszán 2 db megállni tilos közúti jelzõtábla és 2 db kiegészítõ közúti jelzõtábla, valamint 1 db elsõbbségadás kötelezõ és 1 db zsákutca közúti jelzõtábla elhelyezésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326 hrsz.) kivett lakóház udvar megnevezésû ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város 2022. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2022. évi I. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségvetés tervezetérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
  Elõterjesztés a TOP-3.2.1-16-Jn1-2019-00013 azonosítószámú „kunhegyesi Garai utcai és Kossuth utcai óvodák épületeinek energetikai korszerûsítése” címû projekt megvalósítására kapott támogatás lemondásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 176/2019. (IX.12) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 9/2021. (I.18.) számú Polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 10/2021. (I.21.) számú Polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a 39/2021. (III.17.) számú Polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Élhetõ települések címû, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
  Elõterjesztés az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése címû, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése címû, TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Élhetõ települések címû, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához szükséges Projekt-elõkészítõ Tanulmány elkészítéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése címû, TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés az Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése címû, TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásához szükséges Megalapozó dokumentum elkészítéséhez (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Elõterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsõde és Konyha (bölcsõde konyha) burkolási munkáinak és tisztítási festésének elvégzésére kivitelezõ kiválasztásához (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

  Elõterjesztés „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2021. évi alapítói támogatás kiegészítésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

  Elõterjesztés Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó karbantartási szerzõdés megkötésérõl (írásbeli)
  Elõterjesztõ: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat idõszerû feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1118