Testületi ülés
Dátum: április 21, szombat, 11:38:01
Téma: Hírek Kunhegyesről


M E G H Í V Ó

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2018. április 24-én (kedden) délután 15:00 óraikezdettel tartja soron következő ülését,melyre tisztelettel meghívom és elvárom pontos megjelenését.

Az ülés helye:Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39.

N A P I R E N D

Bejelentések
Kérdések, interpellációk  Előterjesztés a Településképi rendelet elfogadásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Teleki Zoltán r. alezredes, Karcag város rendőrkapitánya
  Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018. év I. negyedévi tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről (írásbeli)
  Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
  Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőr kiválasztáshoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen" című, 1826339800 azonosító számú pályázat megvalósításhoz szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés   a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Kunhegyesen” című pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátásához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester 
  Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül működő hátsó bejáratnál lévő büfé üzemeltetéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Piac utca (431. hrsz) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a villanyoszlopra szerelhető, kültéri világító motívumok felújításáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályáztatásának véleményezéséről (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
  Előterjesztés az R-04 Kunhegyes Postagalambsport Civil Társaság támogatásáról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 hrsz.) alatti terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés módosításához (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás elnyerésére benyújtandó „Kunhegyesi belterületi utak lefedése 2018.” című pályázathoz (írásbeli)
  Előterjesztő: Szabó András polgármester
  Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
  Javaslat időszerű feladatok megoldására


A cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=901