Településrendezési terv módosítás
Dátum: Augusztus 04, péntek, 09:11:30
Téma: Hírek Kunhegyesről


Tájékoztatás:
Kunhegyes Város településrendezési terv módosítására vonatkozó véleményezési eljárása során beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a településrendezési terv módosítás véleményezési eljárása során a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselőtestülettel.
A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerekkel) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.
A megismert vélemények birtokában a Képviselőtestület dönt a beérkezett vélemények elfogadásáról illetve el nem fogadásáról.Kunhegyes város településrendezési terv módosítással érintett terület:

Kunhegyes külterületén lévő 0927/13 hrsz.-ú, jelenleg általános mezőgazdasági terület terület-felhasználási változása és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása.

A településrendezési terv módosítást a Kiszelovics és Társa településtervező Kft. készítette el. Az elkészült tervdokumentáció a hatályos jogszabályok és a partnerségi egyeztetés alapján véleményeztetésre került. A beérkezett vélemények és a partnerségi tervben meghatározott partnerek véleményeinek tervbe történő beépítésére a településtervező tételes szakmai magyarázatot készített.

A véleményezési szakasz ezzel lezárul, a lezárását jelentő képviselő-testületi döntést közzé kell tenni.

Kunhegyes, 2017. július 28.

 

Szabó András s.k.
polgármester

A testületi döntés megtekinthető >>ide<< kattintvaA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=852