Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat
Dátum: Július 31, hétfő, 16:03:00
Téma: Hírek Kunhegyesről


Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!

„A honvédelem nemzeti ügy!”A Magyar Honvédségben (MH) vállalható legújabb szolgálati forma népszerűsítése, bemutatása és a biztosított létszámkeretek feltöltése Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2017. május hónapban elkezdődött.
A tartalékos rendszer fejlesztése kapcsán a tervek szerint járásonként egy század területi elven szervezett tartalékos erő megalakítására kerül sor. Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos (ÖTT) szervezet szükség esetén helyben biztosít majd egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erőt. Fontos, hogy ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel.
A felkészítések alkalmával olyan kiképzést, képzettséget, tudást kapnak a tartalékosok, mely a helyi közösség védelmi (honvédelmi, katasztrófavédelmi) képességét növeli. Miután protokolláris feladatai is lesznek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
A tartalékosok felkészítése és szükség esetén az alkalmazásuk helyben fog történni, tehát alapvetően a járásban, esetleg a megyén belüli utazással valósul meg foglalkoztatásuk évente összesen 20 napban.

Fontos körülmény, hogy a szolgálatra a kormányablakokban, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában is lehet jelentkezni. Emellett kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel, sőt regisztrálni is az Interneten keresztül a www.iranyasereg.hu oldalon.

Jelentkezés a szolgálatra: A mellékelt regisztrációs lap kitöltése és a toborzó irodába történő eljuttatása jelenti a katonai szolgálatra történőjelentkezést. Leadható a polgármesteri hivatalokban kijelölt ügyintézőnél, a kormányablakokban, vagy elküldhető e-mailben:szolnok.toborzo@mil.hu, illetve postai úton: MH KIKNYP 1. KIÉK5000 Szolnok,Táncsics Mihály út. 5-7. Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. A regisztrációs lap elérhető még a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán (5000 Szolnok,Táncsics Mihály út. 5-7.), valamint a kormányablakokban, és a www.irányasereg.hu weblapon is.
Alkalmassági vizsgálat:A regisztráció után, csak a katonai toborzókkal történt egyeztetést követően kerülhet rá sor. Katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatot a jelentkező személy háziorvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás-egészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló képesítése.Ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező szakorvos végzi. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti.

 

Járandóságok:
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a szerződéskötést követően szerződéskötési díjra, továbbá a teljesített szolgálati évenként, utólag rendelkezésre állási díjrajogosult.
A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos katona – a tényleges szolgálatteljesítése idejére, a szerződésében foglalt rendszeresített beosztáshoz előírt rendfokozat szerinti illetményre (alapilletmény) jogosult.
A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és hadiruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra (parancsnoki és magasabb parancsnoki segély, utazási költségtérítés) jogosult.
Az ÖTT szolgálatteljesítésnek és az ahhoz kapcsolódó előnyök, kedvezmények, támogatások igénybe vételének feltétele, hogy a tartalékos katona részt vegyen az ÖTT alapfelkészítésen, a beosztásra történő felkészítéseken, továbbá – elrendelésük esetén – a honvédelmi feladatokban.
Az ÖTT állományába tartozó tartalékosnak a rendelkezésre állás időszakában parancsadási joga vagy a parancs teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége nincs. A behívás esetén az ÖTT tartalékos állománya az MH tényleges állományába kerül, a szerződésében rögzített, pontosított feltételekkel (pl.: alkalmazási körzet behatárolása, bevonulási idő, stb.) terhelik azon jogok és kötelezettségek, amelyek az önkéntes tartalékos katonákra általában is fennállnak.
A honvédség a kiesett munkáért – előzetesen aláírt megállapodás alapján – kompenzálja a munkáltatót!

Ha szereti a kihívásokat, az embert próbáló feladatokat, kipróbálná milyen a katonai szolgálat, de még nem biztos benne, hogy hivatásszerűen, főállásban vállalná ezt, akkor most jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!

Vállald a kihívásokat, állj közénk és válaszd a Bátrak Útját!

Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Területvédelmi OsztályA cikk tulajdonosa: Kunhegyes Város Honlapja
http://kunhegyes.hu

A cikk webcíme:
http://kunhegyes.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=851