TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.06.01.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 Zöld város


Kunhegyes Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhíváson sikeresen pályázott, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számon. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő 434.688.384 Ft támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.


Kunhegyes Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a Város adottságaira építve egy olyan vonzó településképet alakítson ki, mely növeli a település, a járás, a régió népességmegtartó és népességvonzó erejét. Az integrált és szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén megújul a várost kettészelő Kakat-ér menti terület. Komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés, funkcióerősítés, tartalmi fejlesztés. A cél elérésével egyúttal a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság -, valamint befektetők - turisták részére vonzó város alakul ki, mely megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai szolgáltatásokat képes biztosítani úgy, hogy hozzájárul munkahelyek bővüléséhez, ösztönzi a magántőke bevonását a fejlesztésekbe, elősegíti kiemelten a gazdasági és közösségi funkciók megerősítését. A városfejlesztés célja, hogy az itt élők számára minőségi életfeltételeket biztosítson a gazdasági-társadalmi fejlesztések megvalósítása által, figyelembe véve a lakosság igényeit. A projekt legfontosabb célja olyan új és megerősített városi funkciók, valamint új típusú szolgáltatások létrehozása, amelyek megteremtik a gazdasági növekedést, a helyi munkaerő megtartásának, valamint a lakosságszám növekedésének lehetőségét.


Jelen pályázat megvalósításával további kiemelt cél a település környezeti állapotának nagymértékű javítása olyan technológiák, módszerek alkalmazásával, amelyek környezet- és természetvédő módon fogják biztosítani a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést összhangban a város Településfejlesztési Koncepciójával és az elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájával.
A projekt megvalósítási helyszíne Kunhegyes belvárosa, mely a város legrégebbi, legreprezentatívabb és legfejlettebb városrésze, a város közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és egészségügyi központja.


A projektben tervezett piac melletti kereskedelmi terület kiépítése és a jelenleg funkció nélküli leromlott állapotban lévő Önkormányzati épület (Kossuth utca 58. szám alatt), mely a felújítást követően Kereskedelmi és Szolgáltató Házként fog funkcionálni a belvárosban.  A két fejlesztési elem teljes mértékben illeszkedik Kunhegyes belvárosi jellegéhez. Az épület felújításával javul a belváros arculata, hiszen jelenleg a központi helyen elhelyezkedő épület jelenleg nem nyújt megfelelő esztétikai képet.
Kunhegyesi Kakat-ér 2+665 és a 2+938 km szelvényei között (városi piactér) mindkét oldalon kialakításra kerül egy kereskedelmi/szolgáltató tér, ami teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolattal, 2,7 m szélességben, azonos rétegrenddel, mint a sétaút, épül meg. Az új tér kialakításával a település lakossága egy megújult, a településhez méltó, kereskedelmi/szolgáltató teret kap a korábban kialakított piactér mellett, ahol a helyi és környékbeli kiskereskedők, őstermelők értékesíteni tudják árujukat.
A projekt során játszótér kiépítése is tervezett, mely a Kakat-ér mentén kerül elhelyezésre az akcióterületen belül.


A projekt során tervezett fejlesztési elemek, melyekkel a fenti felsorolt célok elérését kívánja elérni az Önkormányzat:
-           Őshonos növényzet és fák telepítése a Kakat-ér mentén
-           Talajerózió-védekezés megvalósítása
-           Játszótér kialakítása
-           Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú kereskedelmi terület kialakítása
-           Kereskedelmi és Szolgáltató Ház kialakítása – meglévő épület funkcióval való megtöltése
-           Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétaút kialakítása a Kakat-ér mentén
-           Átemelő, NY-1 nyomóvezeték, műtárgy
-           Ivókút és utcabútorok elhelyezése a sétaút mentén
-           Soft programok
-           Partnerség építés
-           Akadálymentesítés
-           Nyilvánosság biztosítása

 


Projekt címe: Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén, Kunhegyes belterületén
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009
Elnyert támogatás összege: 434.688.384 Ft
Projekt összköltsége: 434.688.384 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Kunhegyes Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhíváson sikeresen pályázott, TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 azonosító számon. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő 434.688.384 Ft támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A sikeres közbeszerzés után, illetve a kivitelezés alatt a költségek változtak. A felmerült plusz költségek fedezésére az Önkormányzat többletforrás igényléssel élt, melyet meg is kapott, így a projekt összköltsége 434.688.384 Ft-ra változott.

Kunhegyes Város Önkormányzata projekt céljait megvalósította. A Város adottságaira építve egy olyan vonzó településkép kialakítása kezdődött meg, mely növeli a település, a járás, a régió népességmegtartó és népességvonzó erejét. Az integrált és szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén megújult a várost kettészelő Kakat-ér menti terület. Komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újult meg a fizikai infrastruktúra, valósult meg funkcióbővítés, funkcióerősítés, tartalmi fejlesztés. A cél elérésével egyúttal a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság -, valamint befektetők - turisták részére vonzó város alakult ki, mely megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai szolgáltatásokat képes biztosítani úgy, hogy hozzájárul munkahelyek bővüléséhez, ösztönzi a magántőke bevonását a fejlesztésekbe, elősegíti kiemelten a gazdasági és közösségi funkciók megerősítését. A városfejlesztés célja volt, hogy az itt élők számára minőségi életfeltételeket biztosítson a gazdasági-társadalmi fejlesztések megvalósítása által, figyelembe véve a lakosság igényeit. A projekt legfontosabb célja volt olyan új és megerősített városi funkciók, valamint új típusú szolgáltatások létrehozása, amelyek megteremtik a gazdasági növekedést, a helyi munkaerő megtartásának, valamint a lakosságszám növekedésének lehetőségét.

Továbbá a projekt által a település környezeti állapotának nagymértékű javítása is megvalósult, olyan technológiák, módszerek alkalmazásával, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést összhangban a város Településfejlesztési Koncepciójával és az elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájával.

A projekt megvalósítási helyszíne volt Kunhegyes belvárosa, mely a város legrégebbi, legreprezentatívabb és legfejlettebb városrésze, a város közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és egészségügyi központja.

A projektben a piac mellett kereskedelmi terület került kiépítése és egy funkció nélküli leromlott állapotban lévő Önkormányzati épület (Kossuth utca 58. szám alatt) is felújításra került, így már Kereskedelmi és Szolgáltató Házként funkcionál tovább. A két fejlesztési elem teljes mértékben illeszkedik Kunhegyes belvárosi jellegéhez. Az épület felújításával javult a belváros arculata.

Mindezeken felül a Kakat-ér mentén kialakításra került egy sétaút és egy játszótér kiépítése is megtörtént.

 

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2018-05-25 (2433 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.010 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net