TAGS-Skyblue

Álláspályázatok (2019. július 13.)

     

Választások 2019

Önkormányzati választás 2019

Tájékoztatók

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak
Kérdések - problémák - vélemények

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2019.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.


TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

 • a kedvezményezett neve: Kunhegyes Város Önkormányzata
 • a projekt címe: „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.”
 • a szerződött támogatás összege: 349.984.327 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019. év 10. hó 31. nap
 • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020
 • a projekt tartalmának bemutatása:
 • A projekt átfogó célja a természetes és épített környezet védelme, a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. A lakosság, a vállalkozások, illetve befektetők számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása a cél, amely egyben hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez is. A projekt specifikus célja Kunhegyes Város belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme. Továbbá cél a fejlesztés során a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása tározók felújításával, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

  A belterületi Kakat évtizedekkel korábban a település rendezett részeként kedvelt létesítménye volt a városnak, pl. egyes szakaszain horgászni, télen a befagyott vízfelületen korcsolyázni és csúszkálni is lehetett, a partokon pedig sétálásra alkalmas gyalogutak voltak. A belterületi Kakat állapota mára leromlott, a meder részlegesen feliszapolódott, ezen túl sással, náddal, gyékénnyel és egyéb vízkedvelő növénnyel, valamint gyomnövényzettel teljesen benőtt. Helyenként lakossági eredetű hulladékleborítás is megfigyelhető. Az elvégzett vízminták vizsgálata szerint a benne levő víz jelenleg szennyezettnek tekinthető, az iszap (üledék) vizsgálat aneorob lebomlás uralkodó jellegét bizonyítja.

  Az 1. építési szakaszban azon létesítmények vannak besorolva, amelyek a belterületi csapadékvíz mentesítéséhez kapcsolódnak, a települési vízkárok megelőzését szolgálják. Az 1. építési szakaszba sorolt létesítmények az alábbiak:

  - Kunhegyesi Kakat-ér 0+880-3+431 km szelvények között mederprofil kialakítása;
  - 0+880-3+431 km szelvények közötti szakaszon lévő műtárgyak átépítését a 3F és 11F jelű műtárgyak létesítésével együtt;
  - 0+880-3+431 km szelvények közötti szakaszon fenékbetonozás elkészítését a tározók kivételével;
  - 2+452 (Berzsenyi utca) - 2+665 (Ady Endre utca) - 3+109 (Petőfi utca) közötti szakaszon a rézsűburkolat építés.

  A fejlesztés eredményeként elérni kívánt cél a belvízkárok által veszélyeztetett lakások arányának csökkentése. A Holt-Kakat fejlesztendő területe Kunhegyes belterülete, amely biztosítja az uralt belterület mentesítését. A közterületről és lakóingatlanokról lefolyó csapadékvizet befogadja és elvezeti a fejlesztendő hálózat a tényleges csapadék nagyságtól függően eltérő időtartam alatt. Az elvezetés időtartama a számítottnál hosszabb is lehet akkor, ha a mértékadó csapadéktól nagyobb vízterhelés éri a területet. A csapadékvizet ebben az esetben is – valamivel hosszabb idő alatt – maradéktalanul el lehet vezetni a vízgyűjtő területről, erre alkalmas a kiépítésre tervezett hálózat. Ennek az is feltétele, hogy a csatornába bejusson a csapadékvíz, vagyis a lefolyástalan mikro mélyedésekből be kell vezetni a felszíni vizet, vagy az utcai csatornánál mélyebben fekvő telkekről helyi szivattyúzással kell eltávolítani a vizet és megszüntetni az elöntést. A tervezett hálózat mind a gravitációsan, mind a szivattyúsan beemelt vízmennyiség befogadására és elvezetésére egyaránt alkalmas. Azon a területen, ahol a fejlesztés megvalósul, a vízkár által veszélyeztetett lakások aránya nullára csökken. A településen az elöntéssel veszélyeztetett területeken a beruházással megóvásra kerülnek lakossági épületek mellett közintézmények, gazdasági épületek is.

  A projekt során tervezett szemléletformálások is az alábbiak szerint:
  a) Szemléletformáló előadások megrendezése: A projekt során lakossági szemléletformáló akció megvalósítása tervezett, melynek elsődleges célja a környezetvédelem, kiemelten pedig az illegális hulladék elhelyezések problémája kerül előtérbe, illetve a csapadékvíz hasznosításáról kerül előadás megtartásra, várhatólag lakossági fórum keretében. Megvalósítási alkalmak száma: Félévente egyszer, a projekt megvalósítási időszaka alatt 4 alkalommal.
  b) Hulladékgyűjtési akció a beavatkozási területen: Hulladékgyűjtési akció megszervezése is tervezett. Megvalósítási alkalmak száma: Évente egyszer, a projekt megvalósítási időszaka alatt 2 alkalommal.

  © Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

  Közreadva: 2018-04-25 (831 olvasás)

  [ Vissza ]
  Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

  Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
  Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
  Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
  Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Oldal generálás: 0.007 másodperc

  TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net