TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2022.09.28.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.


TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

 • a kedvezményezett neve: Kunhegyes Város Önkormányzata
 • a projekt címe: „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.”
 • a szerződött támogatás összege: 349.984.327 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019. év 10. hó 31. nap
 • projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020
 • a projekt tartalmának bemutatása:
 • A projekt átfogó célja a természetes és épített környezet védelme, a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. A lakosság, a vállalkozások, illetve befektetők számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása a cél, amely egyben hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez is. A projekt specifikus célja Kunhegyes Város belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztés esetében cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme. Továbbá cél a fejlesztés során a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása tározók felújításával, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

  A belterületi Kakat évtizedekkel korábban a település rendezett részeként kedvelt létesítménye volt a városnak, pl. egyes szakaszain horgászni, télen a befagyott vízfelületen korcsolyázni és csúszkálni is lehetett, a partokon pedig sétálásra alkalmas gyalogutak voltak. A belterületi Kakat állapota mára leromlott, a meder részlegesen feliszapolódott, ezen túl sással, náddal, gyékénnyel és egyéb vízkedvelő növénnyel, valamint gyomnövényzettel teljesen benőtt. Helyenként lakossági eredetű hulladékleborítás is megfigyelhető. Az elvégzett vízminták vizsgálata szerint a benne levő víz jelenleg szennyezettnek tekinthető, az iszap (üledék) vizsgálat aneorob lebomlás uralkodó jellegét bizonyítja.

  Az 1. építési szakaszban azon létesítmények vannak besorolva, amelyek a belterületi csapadékvíz mentesítéséhez kapcsolódnak, a települési vízkárok megelőzését szolgálják. Az 1. építési szakaszba sorolt létesítmények az alábbiak:

  - Kunhegyesi Kakat-ér 0+880-3+431 km szelvények között mederprofil kialakítása;
  - 0+880-3+431 km szelvények közötti szakaszon lévő műtárgyak átépítését a 3F és 11F jelű műtárgyak létesítésével együtt;
  - 0+880-3+431 km szelvények közötti szakaszon fenékbetonozás elkészítését a tározók kivételével;
  - 2+452 (Berzsenyi utca) - 2+665 (Ady Endre utca) - 3+109 (Petőfi utca) közötti szakaszon a rézsűburkolat építés.

  A fejlesztés eredményeként elérni kívánt cél a belvízkárok által veszélyeztetett lakások arányának csökkentése. A Holt-Kakat fejlesztendő területe Kunhegyes belterülete, amely biztosítja az uralt belterület mentesítését. A közterületről és lakóingatlanokról lefolyó csapadékvizet befogadja és elvezeti a fejlesztendő hálózat a tényleges csapadék nagyságtól függően eltérő időtartam alatt. Az elvezetés időtartama a számítottnál hosszabb is lehet akkor, ha a mértékadó csapadéktól nagyobb vízterhelés éri a területet. A csapadékvizet ebben az esetben is – valamivel hosszabb idő alatt – maradéktalanul el lehet vezetni a vízgyűjtő területről, erre alkalmas a kiépítésre tervezett hálózat. Ennek az is feltétele, hogy a csatornába bejusson a csapadékvíz, vagyis a lefolyástalan mikro mélyedésekből be kell vezetni a felszíni vizet, vagy az utcai csatornánál mélyebben fekvő telkekről helyi szivattyúzással kell eltávolítani a vizet és megszüntetni az elöntést. A tervezett hálózat mind a gravitációsan, mind a szivattyúsan beemelt vízmennyiség befogadására és elvezetésére egyaránt alkalmas. Azon a területen, ahol a fejlesztés megvalósul, a vízkár által veszélyeztetett lakások aránya nullára csökken. A településen az elöntéssel veszélyeztetett területeken a beruházással megóvásra kerülnek lakossági épületek mellett közintézmények, gazdasági épületek is.

  A projekt során tervezett szemléletformálások is az alábbiak szerint:
  a) Szemléletformáló előadások megrendezése: A projekt során lakossági szemléletformáló akció megvalósítása tervezett, melynek elsődleges célja a környezetvédelem, kiemelten pedig az illegális hulladék elhelyezések problémája kerül előtérbe, illetve a csapadékvíz hasznosításáról kerül előadás megtartásra, várhatólag lakossági fórum keretében. Megvalósítási alkalmak száma: Félévente egyszer, a projekt megvalósítási időszaka alatt 4 alkalommal.
  b) Hulladékgyűjtési akció a beavatkozási területen: Hulladékgyűjtési akció megszervezése is tervezett. Megvalósítási alkalmak száma: Évente egyszer, a projekt megvalósítási időszaka alatt 2 alkalommal.

  © Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

  Közreadva: 2018-04-25 (2712 olvasás)

  [ Vissza ]
  Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

  Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
  Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
  Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
  Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Oldal generálás: 0.009 másodperc

  TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net