TAGS-Skyblue

Álláspályázatok (2019. április 19.)

     

Választások 2019

Határozat a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai számának meghatározásáról

Tájékoztatók

Közbeszerzési tervek


TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak
Kérdések - problémák - vélemények

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2018.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV


TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV - KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

A Kunhegyes Város számára elkészített Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképileg egymástól jól elkülönülő településrészek és azok jellemző karakterjegyei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének bemutatása.

Az örökségi értékek fejezetben bemutatásra kerültek a történelmi múltú város épített örökségének értékei.

A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat tervezhessenek, melyek a településképet oly módon fejlesztik, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is. A kézikönyv reményeink szerint segítséget nyújt az építtetőnek és az építésznek egyaránt abban, hogy az épület elhelyezése alkalmazkodjon a településszerkezethez, a beépítés kialakult rendjéhez, a házak léptékükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmonikusan illeszkedjenek a kialakult utcaképekhez, városképhez.

Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, inkább orientálás a kialakult, jellegzetes és értékes helyi formavilág, anyag- és színhasználat alkalmazására, a település karakteréhez leginkább illeszkedő választási lehetőségek bemutatásával.

A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésénél segítség volt az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek előzetes adatközlése, a helytörténeti kiadványok, az önkormányzat által biztosított helytörténeti adatok, a hatályos településrendezési terv munkarészei, a helyi értékvédelmi rendelet, melyek segítséget nyújtottak a kézikönyv összeállításához. Az egyeztetés során a partnerségi rendeletben rögzítettek szerint két alkalommal lakossági fórum került összehívásra, melynek keretében a településképi arculati kézikönyvet készítők ismertették az egyeztetés előtt álló kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet. Bemutatásra kerültek az arculati kézikönyv ajánlásai.

Összességében a TAK a településkép vonatkozásában fontos szemléletformáló eszköz lehet, elősegíti a település arculatának és múltjának megőrzését, a jó példák megtartását, az értékőrző felújítást és a település minőségi fejlesztésére iránymutatást ad.

Szolnok, 2018. január 24.

Kiszelovics Ildikó
mb. főépítész

A Települési Arculati Kézikönyv megtekinthető: A KÉZIKÖNYV

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2018-02-09 (340 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net