TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.03.10.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Hatályos rendeletek


Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos önkormányzati rendeletek

2002-16 Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 16-2002. (VII.24.) ÖR. egységes rendelet
2003-04 A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 4-2003. (II.14.) ÖR. egységes rendelet
2003-29 Kunhegyes Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap-járól szóló 29-2003. (XI.27.) ÖR. egységes rendelet
2003-36 Az önkormányzat jelképeiről szóló 36-2003. (XII.16.) ÖR. egységes rendelet
2003-38 Kunhegyes Város Sportjáért kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 38-2003. (XII.15.) ÖR. egységes rendelet
2003-40 A Pro Urbe Kunhegyes kitüntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 40-2003. (XII.16.) ÖR. egységes rendelet 
2003-42 A város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42-2003. (XII.16.) ÖR. egységes rendelet
2004-05 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 5-2004. (III.25.) ÖR. egyéges rendelet
2004-13 A 2003. évi költségvetés teljesítéséről szóló 13-2004. (IV.09.) ÖR. alaprendelet
2004-22 Az önkormányzat vagyonáról szóló 22-2004. (V.01.) ÖR. egységes rendelet
2004-29 Az idegenforgalmi adóról szóló 29-2004. (VII.16.) ÖR. egységes rendelet
2004-30 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30-2004. (VII.16.) ÖR. egységes rendelet
2004-34 A közterület-használat szabályozásáról szóló 34-2004. (VII.16.) ÖR. egységes rendelet
2004-37 Az önkormányzat által végzett közműépítéshez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 37-2004. (VII.16. ÖR. egységes rendelet
2004-51 A talajterhelési díjról szóló 51-2004. (XII.16.) ÖR. egységes rendelet
2005-01 A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 1-2005. (I.21.) ÖR. alaprendelet
2005-12 A 2004. évi költségvetés teljesítéséről szóló 12-2005. (IV.20.) ÖR. alaprendelet
2005-13 Kunhegyes Város Önkormányzata 2004. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló 13-2005. (IV.20.) ÖR. alaprendelet
2006-04 Az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról szóló 4-2006. (II.15.) ÖR. alaprendelet
2006-10 A 2005. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10-2006. (IV.19.) ÖR. alaprendelet
2006-11 Kunhegyes Város Önkormányzata 2005. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló 11-2006. (IV.19.) ÖR. alaprendelet
2006-14 Az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14-2006. (V.26.) egységes rendelet
2006-31 Az Önkormányzat Tehetséggondozó tanulmányi ösztöndíj alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 31-2006. (XII.01.) ÖR. egységes rendelet
2007-05 A közbeszerzés helyben központosításáról szóló 5-2007. (I.24.) ÖR. alaprendelet
2007-31 Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 31-2007. (XII.14.) ÖR. egységes rendelet
2008-05 A Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta utca cím alapításáról szóló 5-2008. (III.28.) ÖR. egységes rendelet
2008-07 A 2007. évi költségvetés teljesíéséséről szóló 7-2008. (IV.18.) ÖR. alaprendelet
2008-12 a Kunhegyes Város Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 12-2008. (V.27.) ÖR. egységes rendelet 
2008-23 A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 23-2008. (XII.23.) ÖR.egységes rendelet
2008-26 A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 9-2026. (III.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 23-2008. (XII.23.) ÖR. alaprendelet
2009-08 A 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló 8-2009. (IV.17.) ÖR. alaprendelet
2009-23 A helyi iparűzési adóról szóló 23-2009. (XII.23.) ÖR. egységes rendelet 
2010-10 A 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10-2010. (IV.21.) ÖR. egységes rendelet
2010-13 a Kunhegyes Város Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 13-2010. (V.28.) ÖR. egységes rendelet
2010-14 Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 14-2010. (VI.22.) ÖR_egységes rendelet 
2010-28 Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 28-2010. (XII.29.) ÖR._egységes rendelet
2011-06 Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól szóló 6-2011. (II.16.) ÖR._alaprendelet
2011-10 A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10-2011. (IV.20.) ÖR._alaprendelet
2011-11 Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló 11-2011. (IV.20.) ÖR._alaprendelet
2011-18 a kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadásáról szóló 18-2011. (IX.06.) ÖR._alaprendelet
2011-19 Az építményadóról szóló 19-2011. (IX.14.) ÖR._egységes rendelet 
2012-16 A 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 16-2012. (IV.25.) ÖR_alaprendelet
2012-17 Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló 17-2012. (IV.26.) ÖR._alaprendelet
2012-22 A Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló 22-2012. (VII.31.) ÖR._egyéges rendelet
2012-23 Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért díj alapítására és adományozása rendjéről szóló 23-2012. (VII.31.) ÖR._egységes rendelet 
2013-05 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásáról szóló 5-2013. (III.12.) ÖR._alaprendelet
2013-07 A 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 7-2013. (IV.30.) ÖR._egyéges rendelet
2013-08 Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról szóló 8-2013. (IV.30.) ÖR._alaprendelet
2013-13 A mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről szóló 13-2013. (X.30.) ÖR._alaprendelet
2013-14 A közterületnév és településrész -név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 14-2013. (X.30.) ÖR._alaprendelet
2013-25 A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 25-2013. (XII.20.) ÖR._alaprendelet
2014-04 A 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló 4-2014. (IV.30.) ÖR._egységes rendelet
2014-09 A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 9-2014. (IX.19.) ÖR._alaprendelet
2015-01 A 2015. évi költségvetésről szóló 1-2015. (II.13.) ÖR._egységes rendelet
2015-02 A köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2-2015. (II.13.) ÖR._egységes rendelet 
2015-09 A 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló 9-2015. (IV.29.) ÖR._alaprendelet
2015-14 Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14-2015. (V.27.) ÖR._alaprendelet
2015-15 Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 39-2003. (XII.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 15-2015. (V.27.) ÖR._alaprendelet
2016-03 a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásainak és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló 3-2016. (II.12.) ÖR._egységes_
2016-06 A 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló 6-2016. (IV.27.) ÖR._alaprendelet
2017-01 A 2017. évi költségvetésről szóló 1-2017. (II.15.) ÖR._egységes rendelet
2017-04 a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 4-2017. (III.15.) ÖR._egységes rendelet 
2017-09 A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló 9-2017. (V.24.) ÖR._alaprendelet
2017-14 a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 14-2017. (X.27.) ÖR._alaprendelet
2017-15 A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 15-2017. (XI.22.) ÖR._egységes rendelet 
2018-03 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3-2018. (II.14.) ÖR._egységes rendelet
2018-05 A 2018. évi költségvetésről szóló 5-2018. (II.14.) ÖR._egységes rendelet
2018-08 Kunhegyes Város településképének védelméről szóló 8-2018. (IV.25.) ÖR._egységes rendelet
2019-08 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 8-2019. (V.02.) ÖR._egységes rendelet
2019-10 A 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10-2019. (V.29.) ÖR._alaprendelet
2019-13 A helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13-2019. (X.24.) ÖR._egységes rendelet_
2020-12 A 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló 12-2020. (VI.26.) ÖR._alaprendelet
2020-21 A Helyi Építési Szabályzatról szóló 21-2020. (XII.16.) ÖR._alaprendelet
2021-04 A 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló 4_2021. (II.15.) ÖR. alaprendelet
2021-04 A 2021. évi költségvetésről szóló 4-2021. (II.15.) Ör_egységes rendelet
2021-08 A 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló 8-2021. (V.28.) ÖR._alaprendelet
2021-09 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9-2021. (VII.12.) ÖR._egységes rendelet
2021-10 a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10-2021. (VII.12.) ÖR._egységes rendelet
2021-12 a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12-2021. (VII.23.) ÖR._alaprendelet
2021-13 az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 13-2021. (VII.23.) ÖR._egységes rendelet
2021-14 a felnőtt étkeztetés térítési díjairól szóló 14-2021. (VII.23.) ÖR._egységes rendelet
2022-02 a 2022. évi költségvetésről szóló 2-2022. (II.11.) ÖR._egységes rendelet

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2011-09-29 (20655 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.020 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net