TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.03.10.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


Népszámlálás 2022

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

HVB Határozatok 2020

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Álláspályázatok


(2023. március 10.)

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

pályázatot hirdet
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) keretében

Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

Betöltendő állás jogviszonya: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony (Mt.)

Foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás munkaideje, munkarendje, formája: 40 óra, Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 5340 Kunhegyes, Ady Endre utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A könyvtárhasználók tájékoztatása, szolgáltatásokról és szabályokról. Biztosítja az internet mindennapi használatát, számítógépeket karbantartja. Dokumentum előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés koordinálása. Nyilvántartások vezetésében, állomány ellenőrzés, selejtezés lebonyolításában részt vesz. Kézikönyvtár állományának rendben tartása, állomány feldolgozás. Szakszerű tárolás, raktári rend megtartása és megtartatása, katalógus szerkesztés. Dokumentumok állományba vétele, könyvsarokkal, könyv kártyával való ellátása. Segíti a kölcsönzés technikai lebonyolítását, állományrendezését. Felelős az állomány védelméért, betartja és betartatja az intézmény ügyrendjét, nyilvántartási rendjét, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát. Munkatársai távolléte alatt helyettesít, együttműködik kollégáival, segíti a könyvtár rendezvényeinek lebonyolítását.

Javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információ:
A munkáltató a garantált munkabér összegét úgy határozza meg, hogy az nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amely a munkavállalót a könyvtáros munkakörben közalkalmazottként közalkalmazotti jogviszonyban az iskolai végzettség és szakirányú szakképzettség szerinti fizetési osztály és a beszámítható munkában eltöltött időnek megfelelően differenciált fizetési fokozat alapján megállapított garantált illetményként megilletné.


Munkakör betöltésének feltételei:
Elvárt végzettség, képesítés:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképzettség,
 • Főiskola, könyvtáros szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete,

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Cselekvőképesség,
 • 3 hónap próbaidő vállalása,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű önálló munkavégzés képessége,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • Megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvtári területen szerzett 1-3 éves szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakirányú szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltakat a döntésben résztvevők megismerhetik és a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. április 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentpéteriné Lévai Mária igazgató nyújt a +36 59 530 500/131 mell. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: TIT/47-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

 • Elektronikus úton Szentpéteriné Lévai Mária igazgató részére a muvkun@gmail.com E-mail címen keresztül,
 • Személyesen Szentpéteriné Lévai Mária igazgatónál az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. szám (Polgármesteri hivatal 3. sz. iroda) alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója bírálja el és köt munkaszerződést a könyvtáros állást elnyert foglalkoztatottal. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az intézményvezető érvénytelennek nyilvánítja és az értékelést mellőzi. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartó www.kunhegyes.hu  hivatalos weblapján:  2023. március 10.
 • A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkáltató http://www.kunhegyeskultura.hu intézményi weblapján: 2023. március 10.

A munkahellyel kapcsolatban további információt a http://www.zounuk.hu/kunhegyes weboldalon szerezhet.

.-.-.-.-.-.-.-

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2008-09-11 (39909 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.010 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net