TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.06.01.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
Veszélyhelyzet


Polgármesteri határozatok:

1-2020.(III15.) Polgármesteri határozat bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről
2-2020.(III.17.) Polgármesteri határozat az önkormányzat által irányított piac módosított működésének elrendeléséről

3/2020.(III.17.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében meghatározott intézkedések
4/2020.(III.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a kijárási korlátozás idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak nyúj-tott önkormányzati segítségről
5/2020.(III.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Kunhegyes Város Önkormányzata lakossági járda felújítási program megvalósításáról
6/2020.(III.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az Országos Mentőszolgálat Kunhegyesi Mentőállomásán szolgálatot teljesítő dolgo-zók részére ebéd biztosításáról
7/2020.(IV.02.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
8/2020.(IV.02.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a járási Startmunka mintaprogramok beruházási és dologi költségeire érkezett ajánlatok bírálatáról
9/2020.(IV.02.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Kunhegyes város 2020. évi Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez szervező kiválasztásáról

10/2020.(IV.03.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes városban működő intézményi gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés mű-ködésének biztosítása
11/2020.(III.15.) polgármesteri határozat a bölcsődei és óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 1/2010.(III.15) polgármesteri határozat megerősítéséről.
12/2020.(IV.03.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a 2/2020.(III.17.) és a 3/2020.(III.17.) polgármesteri határozat megerősítéséről
13/2020.(IV.06.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes, Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított J0-ás besorolású laborató-rium (mintavételi hely) működtetésének felfüggesztéséről
14/2020.(IV.10.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a kijárási korlátozás idején fontos tudnivalókról és a 65. életévet betöltött lakosoknak nyújtott önkormányzati segítségről szóló 4/2020.(III.30.) polgármesteri határozat megerő-sítéséről
15/2020.(IV.16.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a 461 helyrajzi szám alatti ingatlant érintő földhasználati szerződés megkötéséről
16/2020.(IV.16.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Doma István egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
17/2020.(IV.16.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére Piac utca (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
18/2020.(IV.24.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Polgármesteri tájékoztató a hatósági járványügyi megfigyelés alá helyezés tudnivalóiról és a városban megtett járványügyi intézkedésekről.
19/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Kunhegyes Város teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközök vé-leményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról
20/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Kunhegyes Város teljes közigazgatási területre készülő Településrendezési Eszközei részeként elkészült környezeti értékelés elfogadásáról
21/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a kialakult koronavírus- járvány miatt gyorsteszt beszerzéséről
22/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes Szivárvány utca 10; 12;14 szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingat-lanok értékesítéséhez való hozzájárulásról
23/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes Szivárvány utca 16. (3385 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingat-lan értékesítéséhez való hozzájárulásról
24/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes, Szivárvány utca 48. (3401 Hrsz.) alatti terület bérbeadáshoz való hozzájárulásról
25/2020.(IV.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340. József Attila utca 31. 1 ajtó) lakás-bérleti szerződésének újrakötéséről
26/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T közérdekű kötelezettségvállalás meghirdetéséről
27/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T A “Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2020. I. negyedévben végzett tevékenységéről
28/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T A Nemzeti Földügyi Központ által önkormányzati tulajdonban álló 0151/12 hrsz. alatti harmadlagos mű tulajdonjog gyakorlásba vételének elvi támogatásáról
29/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Piac utca (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének módosításáról
30/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Piac utca (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének módosításáról
31/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Piac utca (431. hrsz.) 5. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének módosításáról
32/2020.(IV.30.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Piac utca (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének módosításáról
33/2020.(V.4.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a járványügyi helyzet alatt hozott önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés helyi feladatairól
34/2020.(V.14.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az OTP Bank Nyrt.-vel 2017. december 29-én kelt fizetésiszámla-szerződések szerinti számlavezetési kondíciók felülvizsgálatáról.
35/2020.(V.14.) polgármesteri H A T Á R O Z A T A Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról
36/2020.(V.14.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 Kunhegyes, Kamilla utca 20. szám alatti) lakásbérleti szerződésének újrakötéséről.
37/2020.(V.14.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás (5340 Kunhegyes, Nyílt utca 8. 2. ajtó) lakásbérleti szerződésének újrakötéséről.
38/2020.(V.14.) polgármesteri H A T Á R O Z A T javaslat a “PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj odaítélésére

39/2020.(V.18.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a járványügyi helyzet alatt hozott következő önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további feladatairól
40/2020.(V.25.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a 2020. évi Mihály napi Sokadalom rendezvényen történő hangosítás és színpad biztosítás szolgáltatásról
41/2020.(V.28.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a járványügyi helyzet alatt hozott következő önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további feladatairól (II)
42/2020.(V.28.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes, Szivárvány utca 20. (3387 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulásról
43/2020.(V.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
44/2020.(V.29.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Kunhegyes város 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékeléséről
45/2020.(VI.02.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes Város település Rákóczi úti ingatlanok szennyvízrákötéseinek tervezői feladatainak ellátásáról
46/2020.(VI.02.) polgármesteri H A T Á R O Z A T az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztásáról.
47/2020.(VI.03.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a Kunhegyes, Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított J0-ás besorolású laboratórium (mintavételi hely) működtetésének újraindításáról
48/2020.(VI.10.) polgármesteri H A T Á R O Z A T A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
49/2020.(VI.11.) polgármesteri H A T Á R O Z A T Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról
50/2020.(VI.12.) polgármesteri H A T Á R O Z A T a járványügyi helyzet alatt hozott következő önkormányzati intézkedésekről és a korona vírus elleni védekezés további feladatairól (III).

 

176/2020.(XI.9.) polgármesteri HATÁROZAT a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00009 és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 azonosító számú " Zöld város kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” és „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére indított közbeszerzési eljárás eredményéről és új eljárás indításáról

© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2020-04-07 (5094 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net