TAGS-Skyblue

Álláspályázatok 2023.06.01.

     

Veszélyhelyzet

Polgármesteri határozatok
JOGPONT információ

Tájékoztatók

Testületési és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Hatályos rendeletek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Nyilvános értékelő felület
Partnerségi egyeztetés

Földhivatali kifüggesztések

Kunhegyes Városi Bölcsődei intézmény felújítása és férőhely bővítése” című, TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító számú projekt indításáról

Ingyenes jogsegély pszichitráiai jogsértések esetén

Helyi Építési Szabályzat

Költségvetések


Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


EFOP 1.4.2-16-2016-00029 ,,Kezdettől fogva-Kezedet fogva"

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia
Digitális Településrendezési Terv

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére


Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Letölthető nyomtatványok

Kormányablak

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2021.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kedvezményezett: Kunhegyes Város Önkormányzata

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007
Kunhegyes Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.1.1-16 jelű, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhíváson sikeresen pályázott, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számon. A Támogató döntése alapján az önkormányzat vissza nem térítendő 117.779.029 Ft támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A beruházás célja, hogy a projektgazda – folytatva az évekkel ezelőtt elkezdett gazdaságélénkítő programját – egy, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes, ipari területet alakítson ki a település keleti határában. Az önkormányzat elsődleges célja természetesen a beruházással az, hogy minél több gazdasági szereplő érkezzen a városba, azok új munkahelyek létrehozásával hozzájáruljanak a város gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. A beruházás célja továbbá, hogy az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödjön gazdasági potenciálja, növekedjen a beruházási hajlandósága.

A projekt keretében az Önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított terület részleges közműfejlesztése valósulna meg, melynek során a közel 15,3 hektáros területen történne meg a szükséges vízvezetékek, szennyvíz és nyomóvezetékek valamint a csapadékvíz és gravitációs csatorna kiépítése. A fejlesztéssel érintett területet (mely a város köztudatában „mini ipari parkként” ismert) Délről a 34. sz. főút, Keletről a vasút nyugatról pedig a Május 1. út, a vízmű kutakhoz kiépített betonút határolja és Északon pedig a vízmű kutak határolják.

A fejlesztés összesen 19 különböző helyrajzi számú ingatlant érint, melyek többségének a beruházó Önkormányzat a tulajdonosa. 6 ingatlan már a betelepülni szándékozó vállalkozások tulajdonában van, azonban ezen ingatlanokat csak a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztés érinti. A terület közművesítése már régóta szándékában áll az Önkormányzatnak. A fejlesztés (mely illeszkedik az Önkormányzat 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjához és az IVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési célokhoz is) zöldmezős beruházás keretében valósulna meg, és a teljes közművesítés első fázisát foglalja magában. A víz, szennyvíz és csapadékvíz rendszerek kiépítése mellett szükséges a terület elektromos és gázellátásának biztosítása is, mely a fejlesztés következő üteme lesz.

Az ivó és oltóvíz ellátás, valamint a csapadék és szennyvízelvezetés rendszereinek kiépítésére az önkormányzat már engedélyezési szintű tervdokumentációval rendelkezik. Az engedélyező hatóság állásfoglalása alapján a beruházáshoz szükséges előzetes környezeti hatástanulmány készítése is, mely jelenleg még nem áll rendelkezésre. A tervezett szennyvíz csatorna hálózat Magyar Közút Közhasznú Társaság kezelésében lévő utat nem, azonban Kunhegyes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló közutat érint. Az ipari park ivó- és tüzivíz ellátása az ipari park melletti vízműtelepről egy új vezeték kiépítésével biztosítható. Az ipari park vízellátását és oltóvízellátását a vízműtelep biztosítani tudja. Az ipari parkban keletkezett szennyvizeket a telkeken megépített házi átemelő berendezések nyomott 2 rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a Május 1. úti gravitációs szennyvízelvezető csatornahálózat végaknájába. Az ipari parkban keletkezett szennyvizeket a települési szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője TRV Zrt. fogadja majd be.

Az ipari park útjain összegyűjtött csapadékvizek a tervek szerint gravitációs úton kerülnek bevezetésre egy tiltós műtárgyon keresztül a települési belvízelvezető rendszer vízmű telep melletti tározó tavába. A csapadékvíz rendszer üzemeltetője a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság lesz.


© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2019-08-12 (3069 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.009 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net