TAGS-Skyblue

Álláspályázatok (2019. július 13.)

     

Választások 2019

Önkormányzati választás 2019

Tájékoztatók

Integrált Településfejlesztési koncepció

Közbeszerzési tervek


TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
jelű, Külterületi helyi közutak fejlesztése

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása

TOP-5.1.2-15-JN1 Humánerőforrás bővítése a Kunhegyesi Foglalkoztatási Paktum keretében

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00020 „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01183 azonosító számú „KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása


Tűzvédelmi tájékoztató

Integrált Településfejlesztési stratégia

Térfigyelő rendszer

2009. évi CXXII. törvényben előírt közzétételi kötelezettség
Szabályzat a nemdohányzók védelméről
Pályázat piactéri vásárcsarnok helyiségeinek bérbevételére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Rendőrségi felhívások
Kereskedelmi nyilvántartások

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal


Építési hivatal
Letölthető nyomtatványok

Kormányablak
Kérdések - problémák - vélemények

Vendégváró

Bemutatkozás
Megközelíthetőség
Szálláshelyek
Rendezvénytervezet 2019.
Strandfürdő

Képgalériák
Tornaterem alapkőletétel
Városunk történelme
Városunk címere
Testvértelepülések
Arcképcsarnok
Évfordulók 2019.
Térképek
Településünk képekben
Kunsági Kiállítóház
Kun Kézmű Szociális Szövetkezet

Érdekességek:
A Kunhalmokról
A Kunhímzésről
Csárdák, betyárok
A Kunok nyelvéről
A Kunbabák

Önkormányzat

Önkormányzat
Jegyzőkönyvek
Önkormányzati rendeletek
Megyei Önkormányzat
Közbeszerzések
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (2010-2014)
Akcióterületi Terv
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Gazdasági program
Közbeszerzési tervek
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Civil szervezetek támogatása

Intézmények (címek)
Családsegítő Központ
Kunhegyes Városért Közalapítvány
Közérdekű információk
Közérdekű adatok

Oktatás:
"Dózsa Iskola"
"Kossuth Iskola"
Református Iskola
Középiskola
Óvodák
PÁTRIA Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A település kitüntetettjei
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Kedvezményezett: Kunhegyes Város Önkormányzata

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007
Kunhegyes Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-1.1.1-16 jelű, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhíváson sikeresen pályázott, TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00007 azonosító számon. A Támogató döntése alapján az önkormányzat vissza nem térítendő 117.779.029 Ft támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A beruházás célja, hogy a projektgazda – folytatva az évekkel ezelőtt elkezdett gazdaságélénkítő programját – egy, elsősorban a KKV szektor számára vonzó, működési igényeiket kiszolgálni képes, ipari területet alakítson ki a település keleti határában. Az önkormányzat elsődleges célja természetesen a beruházással az, hogy minél több gazdasági szereplő érkezzen a városba, azok új munkahelyek létrehozásával hozzájáruljanak a város gazdasági, foglalkoztatási mutatóinak javításához. A beruházás célja továbbá, hogy az ipari terület fejlesztésével fenntartható módon javuljon a helyi vállalkozások versenyképessége, erősödjön gazdasági potenciálja, növekedjen a beruházási hajlandósága.

A projekt keretében az Önkormányzat által már korábban iparterületté nyilvánított terület részleges közműfejlesztése valósulna meg, melynek során a közel 15,3 hektáros területen történne meg a szükséges vízvezetékek, szennyvíz és nyomóvezetékek valamint a csapadékvíz és gravitációs csatorna kiépítése. A fejlesztéssel érintett területet (mely a város köztudatában „mini ipari parkként” ismert) Délről a 34. sz. főút, Keletről a vasút nyugatról pedig a Május 1. út, a vízmű kutakhoz kiépített betonút határolja és Északon pedig a vízmű kutak határolják.

A fejlesztés összesen 19 különböző helyrajzi számú ingatlant érint, melyek többségének a beruházó Önkormányzat a tulajdonosa. 6 ingatlan már a betelepülni szándékozó vállalkozások tulajdonában van, azonban ezen ingatlanokat csak a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra fejlesztés érinti. A terület közművesítése már régóta szándékában áll az Önkormányzatnak. A fejlesztés (mely illeszkedik az Önkormányzat 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjához és az IVS-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési célokhoz is) zöldmezős beruházás keretében valósulna meg, és a teljes közművesítés első fázisát foglalja magában. A víz, szennyvíz és csapadékvíz rendszerek kiépítése mellett szükséges a terület elektromos és gázellátásának biztosítása is, mely a fejlesztés következő üteme lesz.

Az ivó és oltóvíz ellátás, valamint a csapadék és szennyvízelvezetés rendszereinek kiépítésére az önkormányzat már engedélyezési szintű tervdokumentációval rendelkezik. Az engedélyező hatóság állásfoglalása alapján a beruházáshoz szükséges előzetes környezeti hatástanulmány készítése is, mely jelenleg még nem áll rendelkezésre. A tervezett szennyvíz csatorna hálózat Magyar Közút Közhasznú Társaság kezelésében lévő utat nem, azonban Kunhegyes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló közutat érint. Az ipari park ivó- és tüzivíz ellátása az ipari park melletti vízműtelepről egy új vezeték kiépítésével biztosítható. Az ipari park vízellátását és oltóvízellátását a vízműtelep biztosítani tudja. Az ipari parkban keletkezett szennyvizeket a telkeken megépített házi átemelő berendezések nyomott 2 rendszerű csatornahálózat segítségével juttatják el a Május 1. úti gravitációs szennyvízelvezető csatornahálózat végaknájába. Az ipari parkban keletkezett szennyvizeket a települési szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője TRV Zrt. fogadja majd be.

Az ipari park útjain összegyűjtött csapadékvizek a tervek szerint gravitációs úton kerülnek bevezetésre egy tiltós műtárgyon keresztül a települési belvízelvezető rendszer vízmű telep melletti tározó tavába. A csapadékvíz rendszer üzemeltetője a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság lesz.


© Kunhegyes Város Honlapja - Minden jog fenntartva!

Közreadva: 2019-08-12 (8 olvasás)

[ Vissza ]
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre

Minden jog fenntartva © 2014 PHP-Nuke.
Ez a weboldal a PHP-Nuke Web portál rendszer segítségével jött létre, mely a GNU/GPl licensze alatt áll.
Weboldalunkon található anyagok csak a forrás (kunhegyes.hu) megjelölése esetén használhatóak fel!
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Oldal generálás: 0.007 másodperc

TAGS-Skyblue theme designed by American Nuke Net