RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

A Kunhegyesi Rendőrőrs, nyomozást folytat ismeretlen tettes(ek) ellen, aki(k) 2011. augusztusában Kunhegyes területén több járművet is megrongáltak úgy, hogy azok márkajelzéseit dolog elleni erőszakkal (egy hegyes tárggyal lefeszítették) eltávolították. A jelek eltávolítása során sok esetben a jármű felülete is sérült.

Várjuk azon személyeket, akiknek járművét a fenti elkövetési módszer alapján megrongálták, a márkajelzést eltulajdonították, hogy hivatali munkaidőben személyesen jelentkezzenek a Kunhegyesi Rendőrőrsön, vagy hívják a 06-59/326-111, illetve a 06-20/496-00-98 telefonszámot.

Köszönettel: Tokai Lajos r. főhadnagy
Őrsparancsnok


“UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉS A KUN HEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉBEN, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS CÉUÁBÓL” ÉAOP-4.1.5-2007-O166

ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ - ZÁRÓRENDEZVÉNY
A rendezvény helyszíne: 5234, Tiszaroff, Szabadság u. 20.
A rendezvény Ideje: 2009. augusztus 1. 09:00 óra
Programpontok: 09:00:
Beszédet mondanak:
-Patocskai László, Tiszaroff Község Alpolgármestere
-Vincze László, Kunhegyes Város Alpolgármestere
-Galló Ferenc, Regionális Igazgató, ADITUS Zrt. 09:30: Ünnepélyes átadó-szalagvágás
09:45: Helyszín bejárása

Kedvezményezett: Kunhegyes Város Önkormányzata 5340, Kunhegyes, Szabadság tér 1.
A projekt az Európai Unió támogatásával,az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg


K Ö Z H Í R E L É S

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a „Komplex Tisza-tó projekt” keretében tervezett beavatkozás elvégzése érdekében a BIOAQUA PRO Kft. által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációja  Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának 10-es szobájában megtekinthető.

A közhírelésnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. CXL. Törvény 29. §. (6) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. §. (4) bekezdése alapján teszek eleget.

Kunhegyes, 2009. július 29.

 


Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város Jegyzője

 

Megjelenés napja: 2009. július 29.
Észrevételezés, levétel időpontja: 2009. augusztus 18.
Észrevételezés benyújtásának címe:
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.); az ügyben eljáró ügyintéző: Hering Róbert (56/523-401)